በኄግዚአቄሔር ይሁን, ነጩ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ጠፍተዋል

ሳመር ሳሚ
2023-11-06T10:57:15+02:00
መልኣመዓም ሰላም
ሳመር ሳሚዹተሹጋገጠው በ ሙሔጠፋ áŠ áˆ…áˆ˜á‹”áˆ…á‹łáˆ­ 6፣ 2023ዚመጚሚሻው ዝመና፡ ኹXNUMX áˆłáˆáŠ•á‰łá‰” በፊቔ

በኄግዚአቄሔር ይሁን, ነጩ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ጠፍተዋል

በሰውነቔ ላይ ያሉቔ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ለቄዙ ሰዎቜ á‹«á‰ áˆłáŒ«áˆ‰, ነገር ግን ቄዙ ዹሚገኙ ዘዎዎቜን በመጠቀም ሊወገዱ ይቜላሉ.
ኚኄነዚህ ዘዎዎቜ መካኚል ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ á‹áŒ€á‰łáˆ› ኹሆኑ ዘዎዎቜ መካኚል áˆ›áˆ”á‹ˆáŒŁá‰” ኄንደ አንዱ ይቆጠራል.
áˆ›áˆ”á‹ˆáŒŁá‰” ዚሞቱ ሎሎቜን ለማሔወገዔ ኄና አá‹Čሔ ጀናማ ሎሎቜን ኄዔገቔ ለማነቃቃቔ ይሹዳል, ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ይቀንሳል.

ኄንደ ሌዘር፣ áŠŹáˆšáŠ«áˆ‹á‹Š ልጣጭ ኄና አኩፓን቞ር ያሉ ሌሎቜ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• በሰውነቔ ላይ ለማሔወገዔ ዚሚያገለግሉ ሌሎቜ ቄዙ ህክምናዎቜም አሉ፱
ሌዘር በቆዳው ውሔጄ ዹኼላጅን ምርቔን á‹«á‰ áˆšá‰łá‰łáˆ, ይህም ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለመቀነሔ ይሹዳል.
á‹šáŠŹáˆšáŠ«áˆ ልጣጭን በተመለኹተ፣ ዹተጎዳውን ዹላይኛው ዹቆዳ ሜፋን ለማሔወገዔ ኄና ዹአዳá‹Čሔ ሎሎቜን ኄዔገቔ ለማነቃቃቔ ይጠቅማል፱

በተጹማáˆȘም አንዳንዔ á‹šá‰°áˆáŒ„áˆź ንጄሚ áŠáŒˆáˆźá‰œáŠ• ኄንደ ዚወይራ ዘይቔ, ዹኼኼዋ ቅቀ ኄና አልዎ á‰Șራ ዹመሳሰሉ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• በሰውነቔ ላይ ለማሔወገዔ ሊያገለግሉ ይቜላሉ.
ኄነዚህ ንጄሚ áŠáŒˆáˆźá‰œ ቆዳን ለማራሔ ኄና ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łá‹áŠ• ለማሻሻል በተበላሾ ቆዳ ላይ ሊጠቀሙበቔ ይቜላሉ.

Ezoic

በአጭር አነጋገር, በተገቱው ህክምና ኄና ለቆዳ ኄንክቄካቀ ቔኩሚቔ በመሔጠቔ በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ማሔወገዔ ኄና መልክን ማሻሻል ይቻላል ሊባል ይቜላል.

በኄግዚአቄሔር ይሁን, ነጩ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ጠፍተዋል

á‰ á‰°áˆáŒ„áˆź ሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ኄንዎቔ ማሔወገዔ ኄንደሚቻል?

ቄዙ ሰዎቜ ኚሚያጋጄሟ቞ው ዚውበቔ á‰œáŒáˆźá‰œ አንዱ በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ áˆ˜á‰łá‹šá‰” áˆČሆን ይህም በራሔ ዹመተማመን áˆ”áˆœá‰łá‰žá‹ ላይ ተጜኄኖ áˆŠá‹«áˆłá‹”áˆ­ ይቜላል.
ኄነዚህ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ዚተፈጠሩቔ በቆዳው ውሔጄ ዹá‰Čáˆč ፋይበር በመቀደዔ ነው፣ ይህም አቄዛኛውን ጊዜ በሔቄ መሔፋፋቔ ወይም በቆዳው ሹዘም ላለ ጊዜ መታጠፍ ምክንያቔ ነው፱
ኄንደ ኄዔል ሆኖ, ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ኄና ዹቆዳውን áŒˆáŒœá‰ł ለማሻሻል አንዳንዔ á‹šá‰°áˆáŒ„áˆź ዘዎዎቜ አሉ.

በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ አንዳንዔ á‰°áˆáŒ„áˆŻá‹Š መንገዶቜ ኄዚህ አሉ

Ezoic
 • ዚወይራ á‹˜á‹­á‰”áĄ- ዚወይራ ዘይቔ ኚምርጄ á‹šá‰°áˆáŒ„áˆź ኄርጄበቔ አዔራጊዎቜ አንዱ ተደርጎ ዚሚወሰዔ áˆČሆን በተጹማáˆȘም á‰«á‹­á‰łáˆšáŠ• ኱ á‰ á‹áˆ”áŒĄ ዚያዘው áˆČሆን ይህም በቆዳው ውሔጄ ያለውን ዹá‰Čáˆč ፋይበር ወደነበሚበቔ ለመመለሔ á‹­áˆ°áˆ«áˆáą
  ዹቆዳ ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łáŠ• ለማሻሻል ኄና ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ሰውነቔን ኚወይራ ዘይቔ ጋር በመደበኛነቔ ማሞቔ á‹­áˆ˜áŠšáˆ«áˆáą
 • አልዎ á‰Źáˆ«áĄ- አልዎ á‰Źáˆ« ኃይለኛ ፀሹ-ቄግነቔ ኄና ኄርጄበቔ ባህáˆȘ አለው፱
  ቔንሜ áŠ„áˆŹá‰” ቆርጠህ ኚውሔጄ ያለውን ጄል áˆˆáˆ›á‹áŒŁá‰” ይመኚራል ኚዚያም በዹቀኑ ለተወሰኑ ደቂቃዎቜ በነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ በተጎዱቔ á‰Šá‰łá‹Žá‰œ ላይ áˆ›áˆžá‰”áą
 • ዹኼኼዋ á‰…á‰€áĄ- ዹኼኼዋ ቅቀ ኚምርጄ á‹šá‰°áˆáŒ„áˆź ኄርጄበቔ አዔራጊዎቜ አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል ኄና ዹቆዳ ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łáŠ• á‹­áŒšáˆáˆ«áˆáą
  ዹኼኼዋ ቅቀ ሙሉ በሙሉ ኄሔáŠȘጠጣ ዔሚሔ በዹቀኑ ለተጎዱቔ áŠ áŠ«á‰Łá‰ąá‹Žá‰œ በዹቀኑ በማሞቔ መጠቀም ይቻላል.
 • á‰°áˆáŒ„áˆŻá‹Š áˆ˜á‹‹á‰ąá‹«á‹Žá‰œáĄ- ኄንደ ጣፋጭ ዚአልሞንዔ ዘይቔ ኄና ዹáˆșአ ቅቀን ዹመሳሰሉ ለቆዳ ኄርጄበቔ አዘል ኄና ገንቱ ዹሆኑ ቄዙ á‹šá‰°áˆáŒ„áˆź áˆ˜á‹‹á‰ąá‹«á‹Žá‰œ አሉ፱
  ኄነዚህ ምርቶቜ ዹቆዳውን áŒˆáŒœá‰ł ለማሻሻል ኄና ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለመቀነሔ በተጎዱ áŠ áŠ«á‰Łá‰ąá‹Žá‰œ ላይ በመደበኛነቔ ጄቅም ላይ ሊውሉ ይቜላሉ.Ezoic

በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ á‰łáŒ‹áˆœ መሆን ኄና ኄነዚህን á‰°áˆáŒ„áˆŻá‹Š ዘዎዎቜ መጠቀም መቀጠል ያሔፈልጋል.
ተጹባጭ ውጀቶቜ áˆˆáˆ˜á‰łá‹šá‰” ዹተወሰነ ጊዜ ሊወሔዔ ይቜላል, ሔለዚህ መቀጠል ኄና ተሔፋ አለመቁሚጄ አሔፈላጊ ነው.

በተጹማáˆȘም ዹቆዳ ውበቱ በውጫዊ áŒˆáŒœá‰łá‹ ላይ ቄቻ ሳይሆን ጀናማ ምግቊቜን በመመገቄ ኄና ዚአካል ቄቃቔ ኄንቅሔቃሎ በማዔሚግ አጠቃላይ ጀናን መጠበቅ ኄንደሚያሔፈልግ áˆ›áˆ”á‰łá‹ˆáˆ± ጄሩ ነው፱

**ኄባክዎ በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ማንኛውንም ዘዮ ኹመጠቀምዎ በፊቔ ሐáŠȘም ወይም ዹቆዳ ኄንክቄካቀ á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‹Žá‰œáŠ• á‰ąá‹«áˆ›áŠ­áˆ© ጄሩ ሊሆን ኄንደሚቜል ልቄ ይበሉ፱

ነጭ ዚመለጠጄ ምልክቶቜ ይጠፋሉ?

ሔለ ነጭ ዚመለጠጄ ምልክቶቜ ርዕሔ ኄና ሔለ ኄነዚህ á‹šáˆšá‹«á‰ áˆłáŒ© ምልክቶቜ ዚመጄፋቔ ኄዔል ቄዙ ውይይቶቜ አሉ.
ቄዙ ሰዎቜ á‰ áŠ­á‰„á‹°á‰”áŁ በኄርግዝና ወይም በፍጄነቔ á‰ áŒĄáŠ•á‰» ኄዔገቔ ምክንያቔ ነጭ ዚመለጠጄ ምልክቶቜ á‹«áŒ‹áŒ„áˆ›á‰žá‹‹áˆáą

Ezoic

ዚሚያሔደንቀው ነገር ነጭ ዚመለጠጄ ምልክቶቜ ህክምናን ለማጠናቀቅ ኄና ሙሉ ለሙሉ ማገገም ዚማይቻሉ ናቾው.
ኄነዚህ ምልክቶቜ ኚታዩ በኋላ ሙሉ በሙሉ ማሔወገዔ አሔ቞ጋáˆȘ ነው.
ይሁን ኄንጂ ምልክቶá‰čን ዚሚቀንሱ ኄና ቄዙም ቔኩሚቔ ዹማይሰጡ አንዳንዔ ህክምናዎቜ አሉ.

ነጭ ዚመለጠጄ ምልክቶቜን ለመቀነሔ ዹሚደሹጉ ሕክምናዎቜ ዚተለያዩ áŠ áˆ›áˆ«áŒźá‰œáŠ• á‹«áŠ«á‰”á‰łáˆ‰.
ኄንደ ዹáˆșአ á‰…á‰€áŁ ዹሼዝ ዘይቔ ኄና á‰«á‹­á‰łáˆšáŠ• ኱ ያሉ ንጄሚ áŠáŒˆáˆźá‰œáŠ• á‹šá‹«á‹™ ልዩ ኄርጄበቶቜ ቆዳን ለማራሔ ኄና ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łá‹áŠ• ለማሻሻል ይጠቅማሉ፱
áˆƒá‹«á‹©áˆźáŠ’áŠ­ አáˆČá‹” á‹šá‹«á‹™ áŠ­áˆŹáˆžá‰œ ዚሕቄሚ áˆ•á‹‹áˆłá‰”áŠ• መልሶ áˆ˜áŒˆáŠ•á‰Łá‰” ለማነቃቃቔ ኄና ምልክቶቜን ለመቀነሔ ሊያገለግሉ á‹­á‰œáˆ‹áˆ‰áą

አንዳንዔ ሰዎቜ ዚሚሚቄáˆč ምልክቶቜን ለመቀነሔ ኄንደ á‰°áˆáŒ„áˆŻá‹Š ሼዝ ዘይቔ ወይም ዚወይራ ዘይቔ ያሉ á‰°áˆáŒ„áˆŻá‹Š መፍቔሄዎቜን ይመርጣሉ.
ዹሌዘር ህክምና በተጹማáˆȘም ነጭ ዚመለጠጄ ምልክቶቜ ያለው ዹቆዳን áŒˆáŒœá‰ł ለማሻሻል á‹áŒ€á‰łáˆ› አማራጭ ሊሆን ይቜላል.

ምንም ኄንኳን ኄነዚህ ሊሆኑ ዚሚቜሉ ሕክምናዎቜ á‰ąáŠ–áˆ©áˆ, ነጭ ዹተዘሹጋ ምልክቶቜን ሙሉ በሙሉ ለማሔወገዔ ምንም አሔተማማኝ መንገዔ ዹለም.
ህክምናዎቜን ለመጠቀም ቔዕግሔቔ ኄና ወጄነቔ ያለው ሂደቔ ዹሚጠይቅ ጊዜ ዚሚወሔዔ ሂደቔ ነው፱
ዚመለጠጄ ምልክቶቜ ኹመኹሰታቾው በፊቔ ኄርጄበቔ ማዔሚቂያዎቜን ኄና á‹šá‰°áˆáŒ„áˆź ዘይቶቜን መጠቀም በመጀመር ኄና ዚክቄደቔ ለውጊቜን በመቀነሔ ዚመለጠጄ ምልክቶቜን መኹላኹል ዚተሻለ ኄንደሆነ ሰዎቜን áˆ›áˆłáˆ°á‰„ አሔፈላጊ ነው ፱

Ezoic
ነጭ ዚመለጠጄ ምልክቶቜ ይጠፋሉ?

ቫዝሊን ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ይሹዳል?

ቫዝሊን ቆዳን ለማራሔ ኄና ኚዔርቀቔ ለመኹላኹል ዚሚያገለግል ቅባቔ ቅባቔ ነው፱
በኄነዚህ አጠቃቀሞቜ ውሔጄ á‰°á‹ˆá‹łáŒ…áŠá‰” ቱኖሹውም, ቫዝሊን ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ሔላለው á‹áŒ€á‰łáˆ›áŠá‰” አንዳንዔ ጄናቶቜ ኄና ውዝግቊቜ አሉ.

አንዳንዔ ጄናቶቜ áŠ„áŠ•á‹°áˆšá‹«áˆłá‹©á‰” ቫዝሊን ቆዳን በማሚጄ ኄና ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łá‹áŠ• በማጎልበቔ ዹተሾበሾበ ኄንá‹Čመሔል á‹«á‹°áˆ­áŒˆá‹‹áˆáą
ቫዝሊን በመደበኛነቔ áˆČተገበር ዚአንዳንዔ ጄቃቅን ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• áŒˆáŒœá‰ł ለመቀነሔ ይሹዳል.

ሆኖም ቫዝሊን ኄንደ ላዩን ኄርጄበቔ ዚሚያገለግል ኄና ወደ ጄልቅ ዹቆዳው ክፍል ውሔጄ áŠ„áŠ•á‹°áˆ›á‹­áŒˆá‰Ł ማወቅ áŠ áˆˆá‰„á‹Žá‰”áą
ሔለዚህ, ጄልቀቔ ባለው ዹቆዳ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ላይ ጊዜያዊ ኄና ዘላቂ ያልሆነ ተጜኄኖ ሊኖሹው ይቜላል.

በተጹማáˆȘም ዚውበቔ á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‹Žá‰œ ኄንደ ሏá‰Čኖል ኄና áˆƒá‹«á‹©áˆźáŠ’áŠ­ አáˆČá‹” ያሉ ዹቆዳ ኼላጅንን ለማምሚቔ ኄና ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łáŠ• á‹šáˆšá‹«á‰ áˆšá‰łá‰± ንጄሚ áŠáŒˆáˆźá‰œáŠ• á‹šá‹«á‹™ ምርቶቜን ኄንá‹Čጠቀሙ á‹­áˆ˜áŠ­áˆ«áˆ‰áą
ኄነዚህ á‹áŒ€á‰łáˆ› ንጄሚ áŠáŒˆáˆźá‰œ ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• áŒˆáŒœá‰ł ለመኹላኹል ኄና ቆዳውን ዹበለጠ á‹ˆáŒŁá‰” ለማዔሚግ አሔተዋፅኊ ያደርጋሉ.

Ezoic

በዚህ መሠሚቔ ቫዝሊን ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ኄንደ መንገዔ áˆČጠቀሙ ጄንቃቄ ማዔሚግ አለቄዎቔ.
ጊዜያዊ ውጀቔ ሊሰጄ ይቜላል, ግን ዚመጚሚሻው መፍቔሄ አይደለም.
ምርጡን ውጀቔ ለማግኘቔ á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‹Žá‰œáŠ• ማማኹር ኄና በተለይ ኄርጅናን ኄና መጚማደዔን ለመዋጋቔ ዹተነደፉ ምርቶቜን መጠቀም ይመሹጣል.

በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ መንሔኀ ምንዔን ነው?

ቆዳው ቄዙውን ጊዜ áˆˆáˆ”áˆ‹áˆł ኄና ወጄ ዹሆነ መልክ ኄንደሚይዝ ይታወቃል.
ሆኖም አንዳንዔ ጊዜ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ በሰውነቔ ላይ áˆŠá‰łá‹© ይቜላሉ.
ይህ ኄነዚህ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ምን ኄንደሆኑ ኄና ለምን áŠ„áŠ•á‹°áˆšá‰łá‹© ቄዙ ጄያቄዎቜን á‹«áˆ”áŠáˆłáˆáą

ኄነዚህ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ "ዹዝርጋታ ምልክቶቜ" ወይም "ነቄር ፀጉር" በመባል ይታወቃሉ, ኄና ዚኄነሱ áŒˆáŒœá‰ł ምክንያቔ ዹቆዳ ፋይበር መወጠር ነው.
ቄዙውን ጊዜ በላይኛው አካል ላይ á‹­á‰łá‹«áˆ‰ ኄና ነጭ ወይም ቄር ቀለም አላቾው.
ኄነዚህ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ መጀመáˆȘያ ላይ á‹šáˆ›á‹­á‰łá‹© ሊሆኑ ይቜላሉ, ነገር ግን ኹጊዜ በኋላ ይበልጄ ግልጜ ኄና ይበልጄ ግልጜ ይሆናሉ.

በጣም አሔፈላጊ ኚሆኑቔ ዚመለጠጄ ምልክቶቜ አንዱ ዚክቄደቔ ለውጄ ነው፱
ኄንደ ኄርግዝና ወይም ፈጣን ክቄደቔ መጹመር ዹመሳሰሉ ፈጣን ዚሰውነቔ ክቄደቔ áˆČኖር ዹቆዳ መወጠር ይኹሰታል.
ቆዳው በሰውነቔ መወጠር ዹተፈጠሹውን አá‹Čሔ ቩታ ለመሙላቔ ይሔፋፋል.
ክቄደቔ በሚቀንሔበቔ ጊዜ ዹተወጠሹ ቆዳ ሊቆይ ኄና ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ኄዚያ ሊቆዩ ይቜላሉ.

Ezoic

ለተዘሹጋ ምልክቶቜ አሔተዋጜኊ ዚሚያደርጉ ሌሎቜ ምክንያቶቜም አሉ፱
ይህ ኄንደ ኄርግዝና áˆ†áˆ­áˆžáŠ–á‰œáŁ ኚጉርምሔና ዕዔሜ ጋር በተያያዙ áˆ†áˆ­áˆžáŠ–á‰œáŁ ወይም áˆ”á‰Žáˆźá‹­á‹” አጠቃቀም በሚመጡ ሆርሞኖቜ ላይ በሚኚሰቱ ለውጊቜ ምክንያቔ ሊኚሰቔ á‹­á‰œáˆ‹áˆáą
ዹዘሹመል ኄና ዹጄኔá‰Čክ ምክንያቶቜ ለተለጠጠ ምልክቶቜ áˆ˜á‰łá‹šá‰” አሔተዋጜኊ ሊያደርጉ á‹­á‰œáˆ‹áˆ‰áą

ምንም ኄንኳን ዚመለጠጄ ምልክቶቜ ለጀና ጎጂ ባይሆኑም, áˆˆáŠ áŠ•á‹łáŠ•á‹” ሰዎቜ ዚሔነ-ልቩና ም቟ቔ áˆ›áŒŁá‰” ሊያሔኚቔሉ ይቜላሉ.
ዚኄነዚህን áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ áŒˆáŒœá‰ł ይቀንሳል ዹሚሉ ቄዙ á‹šáˆ˜á‹‹á‰ąá‹« ምርቶቜ ኄና ህክምናዎቜ በገበያ ላይ አሉ፱
ይህም ኄንደ á‰«á‹­á‰łáˆšáŠ• ኱፣ አልፋ áˆƒá‹­á‹”áˆźáŠ­áˆłá‹­á‹” ኄና ዹáˆșአ ቅቀ ያሉ ውህዶቜን á‹šá‹«á‹™ ኄርጄበቔ ክሬም ኄና ዘይቶቜን መጠቀምን á‹­áŒšáˆáˆ«áˆáą
በጣም ዹላቁ áŒ‰á‹łá‹źá‰œ ላይ, ዚቀዶ ጄገና ሂደቶቜ ዹተዘሹጋውን ዹቆዳ áŒˆáŒœá‰ł ለማሻሻል ይሹዳሉ.

በአጭር አነጋገር, ዹቆዳ መወጠር ኄና ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ áˆ˜á‰łá‹šá‰” በቆዳ ፋይበር መወጠር ምክንያቔ ዚሚኚሰቔ ዹተለመደ ኄና ምንም áŒ‰á‹łá‰” ዹሌለው ክሔተቔ ነው.
ይህ ዚመለጠጄ መጠን በክቄደቔ ለውጄ ወይም በሰውነቔ ሆርሞኖቜ ለውጄ ምክንያቔ ሊኚሰቔ á‹­á‰œáˆ‹áˆáą
በኄነዚህ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ላይ ም቟ቔ ዹማይሰማቾው ሰዎቜ, ዹተወጠሹ ቆዳን ለማሻሻል ዚተለያዩ á‹šáˆ˜á‹‹á‰ąá‹« ህክምናዎቜ አሉ.

ዚወይራ ዘይቔ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• á‹«áˆ”á‹ˆáŒá‹łáˆ?

በቅርቡ ሔለ ዚወይራ ዘይቔ ጄቅሞቜ ኄና ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ዚማሔወገዔ á‰œáˆŽá‰łáŠ• በተመለኹተ አንዳንዔ á‹ˆáˆŹá‹Žá‰œ አሉ.
ዚወይራ ዘይቔ ኚጀናማ ዘይቶቜ አንዱ ተደርጎ á‰ąá‹ˆáˆ°á‹”áˆ በነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ላይ ቀጄተኛ ተጜኄኖ ዹለውም.

Ezoic

ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ በቆዳው ላይ በግልጜ ዹሚታይ ዹቆዳ ቜግር ናቾው.
ቄዙውን ጊዜ ዚሚፈጠሩቔ በቆዳው ውሔጄ ባለው ዹሜላኒን ቀለም ኄጄሚቔ ምክንያቔ ነው, ይህም ቆዳው á‰°áˆáŒ„áˆŻá‹Š ቀለም ኄንá‹Čኖሹው ዹሚሹዳው ንጄሚ ነገር ነው.
ምንም ኄንኳን ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• áŒˆáŒœá‰ł ለመቀነሔ ቄዙ ምርቶቜ ኄና ህክምናዎቜ á‰ąáŠ–áˆ©áˆ, ዚወይራ ዘይቔ በዚህ ዝርዝር ውሔጄ ዹለም.

ኄንደ ኄውነቱ ኹሆነ ዚወይራ ዘይቔ á‰°áˆáŒ„áˆŻá‹Š ቆዳን ዚሚያጎላ ነው ኄና ለማራሔ ኄና ለመመገቄ ሊሹዳው ይቜላል.
ዚወይራ ዘይቔ á‰«á‹­á‰łáˆšáŠ• ኱, ኩሜጋ -3 ኄና ሌሎቜ ቅባቔ አáˆČዶቜን ጹምሼ ቄዙ ጠቃሚ ንጄሚ áŠáŒˆáˆźá‰œáŠ• ይዟል.
ዚወይራ ዘይቔን áŠ á‹˜á‹á‰”áˆź መጠቀም ዹቆዳውን áŒˆáŒœá‰ł ኹፍ ያደርገዋል ኄንá‹Čሁም ጀናማ ኄና áˆˆáˆ”áˆ‹áˆł á‹«á‹°áˆ­áŒˆá‹‹áˆáą

Ezoic

ይሁን ኄንጂ ዚወይራ ዘይቔ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• á‰ á‰€áŒ„á‰ł ለማሔወገዔ ያለውን á‰œáˆŽá‰ł á‹šáˆšá‹«áˆšáŒ‹áŒáŒĄ በቂ ጄናቶቜ አለመኖራ቞ውን መጄቀሔ አለቄን.
ዚወይራ ዘይቔ በቆዳ ላይ ያለው አወንታዊ ተጜኄኖ ዹቆዳ ጀንነቔን ኄና ኄርጄበቔን ለማሻሻል ካለው á‰œáˆŽá‰ł ጋር ዚተያያዘ ሊሆን ይቜላል, ኄና በተለይም ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• áŒˆáŒœá‰ł ለመቀነሔ አይደለም.

ሔለዚህ, በቆዳው ላይ ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ቜግር ካጋጠመዎቔ, ሔለ ሁኔታዎ አጠቃላይ ግምገማ ለማግኘቔ ኄና ተገቱውን ህክምና ለማግኘቔ ዹቆዳ ህክምና á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‹Žá‰œáŠ• ማማኹር á‹«áˆ”áˆáˆáŒá‹Žá‰łáˆ.
ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• áŒˆáŒœá‰ł ለማሻሻል á‹áŒ€á‰łáˆ› ሊሆኑ ዚሚቜሉ ኄንደ ማቅለል ክሬም፣ ዹቆዳ መፋቅ ሂደቶቜ ኄና ዹሌዘር ሕክምናዎቜ ያሉ ቄዙ áŠ áˆ›áˆ«áŒźá‰œ አሉ፱

á‰ŁáŒ­áˆ© ዚወይራ ዘይቔ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• á‰ á‰€áŒ„á‰ł ለማጄፋቔ አቅም ዹለውም ነገርግን አጠቃላይ ዹቆዳ ጀንነቔን ለማሻሻል ጠቃሚ ሊሆን á‹­á‰œáˆ‹áˆáą
አሔፈላጊውን ኄንክቄካቀ ኄና á‹šá‰Łáˆˆáˆ™á‹« ምክር ለማግኘቔ ዹቆዳ á‰œáŒáˆźá‰œáŠ• በተመለኹተ ቄቃቔ ካለው ዹቆዳ ህክምና á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‹Žá‰œ ጋር መማኹር አሔፈላጊ ነው.

ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ዚውበቔ ምልክቔ ናቾው?

በሰውነቔ ላይ ያሉቔ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ Striae Distensae ወይም ዚመለጠጄ ምልክቶቜ በመባል á‹šáˆšá‰łá‹ˆá‰á‰” ክሔተቔ መኖሩን á‹«áˆ˜áˆˆáŠ­á‰łáˆ‰.
ይህ ዹሚኹሰተው ቆዳው በጣም በፍጄነቔ áˆČለጠጄ ነው, ይህም በቆዳው መካኚለኛ ሜፋን ላይ ዚሚገኙቔን ፋይበርዎቜ መቀደዔ ኄና በቆዳው ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ኄንá‹Čታዩ ያደርጋል.

በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ መኖራ቞ውን ቔርጓሜ ኚአንዔ ሰው ወደ ሌላ ሰው ይለያያል.
áŠ áŠ•á‹łáŠ•á‹¶á‰œ ዚሰውነቔ ኄዔገቔን ደሚጃዎቜ áˆˆáˆ›áˆ”á‰łá‹ˆáˆ” á‹«á‹©á‰łáˆ, በተለይም በጉርምሔና ዕዔሜ ላይ ያሉ áŠ„á‹”áŒˆá‰łá‰žá‹ በፍጄነቔ ለሚጚምሩ ሰዎቜ, ሌሎቜ ደግሞ ም቟ቔ አይሰማቾውም ኄና ኄሱን ማሔወገዔ ይፈልጋሉ.
ይህ በማህበራዊ ጫና ኄና ኄንኚን ዚለሜ ቆዳን á‰ áˆšá‹«á‰ áˆšá‰łá‰ł ውበቔ ምክንያቔ ነው.

Ezoic

ዹቆዳ ህክምና á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‹Žá‰œ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ለጀና ጎጂ áŠ„áŠ•á‹łáˆáˆ†áŠ‘ ኄና ምንም አይነቔ ዹቆዳ ቜግር ኄንደማያሔኚቔሉ ግንዛቀ ኄንá‹Čፈጠር áŠ áˆłáˆ”á‰ á‹‹áˆ.
በተጹማáˆȘም ዚኄነዚህን ምልክቶቜ áŒˆáŒœá‰ł ለመቀነሔ ኄንደ ኄርጄበቔ ክሬም ኄና á‹šá‰°áˆáŒ„áˆź ዘይቶቜን መጠቀም ኄና ኄንደ áˆ›áˆ”á‹ˆáŒŁá‰” ኄና ማሞቔ ዹመሳሰሉ á‰ŽáŠ­áŠ’áŠźá‰œáŠ• ዹመሳሰሉ á‰ áˆ­áŠ«á‰ł ህክምናዎቜ አሉ.

ሔለዚህ በአጠቃላይ በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ መኖራ቞ው ኄንደ ጉዔለቔ አይቆጠርም ኄናም አንዔ ሰው ለራሱ ውበቔ ያለውን ግምቔ ላይ ተጜኄኖ áˆŠá‹«áˆłá‹”áˆ­ አይገባም.
ውበቔ በተለያዩ ኄና ዚተለያዩ መመዘኛዎቜ ላይ ዹተመሰሹተ ነው, ኄና ሁሉም ሰው ዚኄነዚህን á‹šá‰°áˆáŒ„áˆź á‹áˆ­á‹áˆźá‰œ ኄና áŠ„áˆ«áˆłá‰žá‹ መኖራ቞ውን በአዎንታዊ መልኩ መቀበል አለባቾው.

በነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ምክንያቔ ዹሚመጡ ዚጀና á‰œáŒáˆźá‰œ á‰Łá‹­áŠ–áˆ©áˆ, ሌሎቜ ተጓዳኝ ዹቆዳ á‰œáŒáˆźá‰œ ኚታዩ አሔፈላጊውን ኄንክቄካቀ ለማግኘቔ ልዩ á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‰°áŠ› ሐáŠȘም ማማኹር áŠ„áŠ•á‹łáˆˆá‰ á‰” ልቄ ሊባል ይገባል.

Panthenol ክሬም ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• á‹«áˆ”á‹ˆáŒá‹łáˆ?

ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ በአለም ዙáˆȘያ ያሉ ቄዙ ሰዎቜ ዚሚያጋጄሟ቞ው በጣም ዚተለመዱ á‹šáˆ˜á‹‹á‰ąá‹« á‰œáŒáˆźá‰œ አንዱ ነው.
ሔለዚህ, ቄዙ ሰዎቜ ኄነዚህን áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ለማሔወገዔ ኄና ዹቆዳውን áŒˆáŒœá‰ł ለማሻሻል ዚሚሚዱ á‹áŒ€á‰łáˆ› ምርቶቜን ይፈልጋሉ.
ኚኄነዚህ ምርቶቜ ውሔጄ አንዱ "Panthenol Cream" ነው.

ፓንታሆል ክሬም ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ኄና áŒ á‰Łáˆłá‹Žá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ኄና ዹቆዳ ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łáŠ• ኄንደሚያሻሜል ሔለሚናገር በገበያ ውሔጄ ተወዳጅ ኄና ታዋቂ ምርቔ ነው.
ይህ ክሬም ለቆዳ ኄርጄበቔ ኄና መልሶ ማልማቔ ባህáˆȘያቔ ዹሚታወቀው ፓንታሆል ዹተባለ á‹šá‰«á‹­á‰łáˆšáŠ• B5 አይነቔ ይዟል.

Ezoic

ዹቆዳ ሳይንá‰Čሔቶቜ ዹ Panthenol ክሬም ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ያለውን á‹áŒ€á‰łáˆ›áŠá‰” መርምሹዋል, ኄና áŠ á‰ áˆšá‰łá‰œ ውጀቶቜን አግኝተዋል.
ክሬሙን áŠ á‹˜á‹á‰”áˆź መጠቀም ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• áŒˆáŒœá‰ł ለመቀነሔ ኄና በቀላሉ ኄንá‹Čታዩ ለማዔሚግ áŠ„áŠ•á‹°áˆšáˆšá‹ł ተሹጋግጧል፱
ነገር ግን ዚኄነዚህ ጄናቶቜ ውጀቶቜ በአማካይ ምላሜ ላይ ዚተመሰሚቱ መሆናቾውን ኄና ዹተለዹ ዚግለሰቄ ምላሜ ሊኖርዎቔ ኄንደሚቜል ማጉላቔ አሔፈላጊ ነው.

ኄንá‹Čሁም ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ዚማሔወገዔ ወይም ዚመቀነሔ ሂደቔ ቀላል áŠ„áŠ•á‹łáˆáˆ†áŠ ኄና ጊዜ ኄና ቔዕግሔቔ ኄንደሚጠይቅ á‹«áˆ”á‰łá‹áˆ±.
ባጠቃላይ ዹፔንታኖል áŠ­áˆŹá‰”áŠ• በተጎዱቔ á‰Šá‰łá‹Žá‰œ ላይ በመደበኛነቔ áˆ˜á‰€á‰Łá‰” ኄና ሙሉ በሙሉ ኄሔáŠȘዋጄ ዔሚሔ á‰ áŠ„áˆ­áŒ‹á‰ł áˆ˜á‰łáˆžá‰” á‹­áˆ˜áŠšáˆ«áˆáą

ሆኖም ግን, ሔለ Panthenol ክሬም ጄቅሞቜ በተጹባጭ ዹሚጠበቁ áŠáŒˆáˆźá‰œ ሊኖሩዎቔ ይገባል.
ዹቆዳውን áŒˆáŒœá‰ł ለማሻሻል ኄና áˆˆáˆ”áˆ‹áˆł ኄና áˆˆáˆ”áˆ‹áˆł ኄንá‹Čሆን ይሹዳል, ነገር ግን ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ሙሉ በሙሉ አያሔወግዔም.
በግለሰቄ ሁኔታዎ ኄና ኄንደ ዕዔሜ, ጄኔá‰Čክሔ ኄና ዚአካባቹ áˆáŠ”á‰łá‹Žá‰œ ባሉ ሌሎቜ áˆáŠ”á‰łá‹Žá‰œ ላይ ይወሰናል.

በፓንታኖል ክሬም በቆዳ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ለሚሰቃዩ ኄና መልካ቞ውን ለማሻሻል ለሚፈልጉ ሰዎቜ ጄሩ አማራጭ ሊሆን ይቜላል.
ይሁን ኄንጂ በቆዳ ላይ ማንኛውንም አá‹Čሔ ምርቔ ኹመጠቀምዎ በፊቔ ሐáŠȘም ወይም ልዩ á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‰°áŠ› ማማኹር አለቄዎቔ, ኄና ዚሚመኚሩቔን ዹአጠቃቀም መመáˆȘያዎቜ ይኹተሉ.

በጭኑ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ኄንá‹Čታዩ ዚሚያደርገው ምንዔን ነው?

ቄዙ ሰዎቜ በጊዜ ሂደቔ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ በጭናቾው ላይ áŠ„áŠ•á‹°áˆšá‰łá‹© ተናግሹዋል.
ቁጄራ቞ው ኄዚጚመሚ በሄደ ቁጄር ቄዙዎቜ ዹዚህን አሔጚናቂ áŒˆáŒœá‰ł ምክንያቔ ኄዚፈለጉ ነው.
ኄነዚህ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ በጭኑ ውሔጄ á‹šáˆšá‰łá‹©á‰ á‰” ምክንያቔ ምንዔን ነው?

Ezoic

ኄንደ á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‹Žá‰œ ገለጻ ኄነዚህ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ á‰ áˆ­áŠ«á‰ł ምክንያቶቜ ሊኖራ቞ው ይቜላል, ኄና አንዳንዶá‰čን ኄዚህ ኄንገመግማለን.

 • ዹቆዳ መወጠር፡- በፍጄነቔ ክቄደቔ በሚጚምርበቔ ጊዜ ወይም በኄርግዝና ወቅቔ በሚፈጠር ዹቆዳ መወጠር ምክንያቔ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ሊኚሰቱ á‹­á‰œáˆ‹áˆ‰áą
  ዚመለጠጄ ምልክቶቜ ዚሚኚሰቱቔ ቆዳው ኹመጠን በላይ በሚወጠርበቔ ጊዜ ነው, ይህም በቆዳው መካኚለኛ ሜፋን ላይ ዚሚገኙቔን ኼላጅን ፋይበርዎቜ ኄንá‹Čሰበሩ ኄና ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ኄንá‹Čፈጠሩ ያደርጋል.
 • ዹኼላጅን ኄና ዹ elastin áŠ„áŒ„áˆšá‰”áĄ ዹኼላጅን ኄና á‹šáŠ€áˆáˆłáŠ• ኄጄሚቔ በቆዳው ዚመለጠጄ ላይ ተጜኄኖ á‹«áˆłá‹”áˆ«áˆ ኄና ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ኄዔል á‹­áŒšáˆáˆ«áˆáą
  በቆዳው ውሔጄ ያሉቔ ኄነዚህ ሁለቔ ውህዶቜ ደሹጃ áˆČቀንሔ ቆዳው ዚመለጠጄ አቅም ሔለሚቀንሔ በቀላሉ ለመቀደዔ ሔለሚጋለጄ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ኄንá‹Čፈጠሩ á‹«á‹°áˆ­áŒ‹áˆáą
 • ዹጄኔá‰Čክ áˆáŠ­áŠ•á‹«á‰¶á‰œáĄ- አንዳንዔ ሰዎቜ በጄኔá‰Čክ áˆáŠ”á‰łá‹Žá‰œ ላይ ተመሔርተው ለነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ áŒˆáŒœá‰ł በጣም ዹተጋለጡ ሊሆኑ á‹­á‰œáˆ‹áˆ‰áą
  ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ዚቀተሰቄ ታáˆȘክ ካለ, ኄነሱን ለማዳበር ዹበለጠ ዝንባሌ ሊኖርዎቔ ይቜላል.
 • ዹሆርሞን ለውጊቜ-ዹሆርሞን ለውጊቜ በነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ áŒˆáŒœá‰ł ላይ ቔልቅ ሚና á‹­áŒ«á‹ˆá‰łáˆ‰.
  ለምሳሌ በኄርግዝና ወይም በፅንሔ መጹንገፍ ምክንያቔ ዚሚፈጠሩቔ ኹፍተኛ ኼርá‰Čሶን ሆርሞኖቜ ዹመልክ ኄዔላ቞ውን á‹­áŒšáˆáˆ«áˆ‰áąEzoic

በጭኑ ውሔጄ ያሉቔ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ á‹šáˆšá‰łá‹©á‰ á‰”áŠ• ቔክክለኛ መንሔኀ ማወቅ ፈታኝ ሊሆን ይቜላል, ኄና ኚልዩ á‰Łáˆˆáˆ™á‹« ሐáŠȘሞቜ ዹሕክምና ምክር ሊጠይቅ ይቜላል.
በተጹማáˆȘም ፣ ይህንን ቜግር ለመቋቋም ቄዙ መንገዶቜ አሉ ፣ ኄነሱም ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łáŠ• ዚሚያሻሜሉ ኄና ዹቆዳ ኄርጄበቔ á‰…á‰Łá‰¶á‰œáŠ• ፣ ዹሌዘር ሕክምናዎቜን ኄና á‹šáˆ˜á‹‹á‰ąá‹« ሂደቶቜን መጠቀምን á‹«áŒ á‰ƒáˆáˆ‹áˆáą

በኄግር መሄዔ በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ይሹዳል?

በሰውነቔ ላይ ያሉቔ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ቄዙ ሰዎቜን ያሔጚንቃ቞ዋል, ምክንያቱም ዹቆዳው ኹመጠን በላይ ዚመለጠጄ ምልክቔ ተደርጎ ይቆጠራል ኄና ኄንደ ኄርግዝና, ዚሰውነቔ ክቄደቔ መጹመር ወይም በጉርምሔና ወቅቔ ፈጣን ዚሰውነቔ ኄዔገቔን ዹመሳሰሉ ምክንያቶቜ áˆŠá‰łá‹© ይቜላሉ.
ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ ኚሚሚዱቔ ቄዙ መንገዶቜ መካኚል በኄግር መሄዔ ለቄዙ ሰዎቜ ኚሚወዷ቞ው áŠ áˆ›áˆ«áŒźá‰œ አንዱ ነው.

áŠ áŠ•á‹łáŠ•á‹¶á‰œ በዚህ ሚገዔ ዚኄግር ጉዞን á‹áŒ€á‰łáˆ›áŠá‰” ሊጠራጠሩ ይቜላሉ, ግን áŠ„á‹áŠá‰łá‹ በኄግር መሄዔ ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• áŒˆáŒœá‰ł ለመቀነሔ ኄና መልካ቞ውን ለመቀነሔ á‹áŒ€á‰łáˆ› መንገዔ ሊሆን ይቜላል.
ዚመራመጃ ኄንቅሔቃሎዎቜ በመደበኛነቔ áˆČኹናወኑ በሰውነቔ ውሔጄ ያለው ዹደም ዝውውር ይሻሻላል, ይህም ለቆዳው ዚኊክሔጂን ኄና ዹአልሚ ምግቊቜ አቅርቊቔን ለመጹመር ይሹዳል.

በተጹማáˆȘም ዚኄግር መራመዔ ዹቆዳ ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łáŠ• ለማሻሻል ኄና áˆˆáˆ”áˆ‹áˆłáŠá‰” አሔተዋፅኊ ያደርጋል, ምክንያቱም ዹኼላጅን ምርቔን áˆ”áˆˆáˆšá‹«á‰ áˆšá‰łá‰ł ዹቆዳ ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łáŠ• ለመጹመር ኄና ዹበለጠ ጠንካራ ኄና ዘላቂ ኄንá‹Čሆን ያደርጋል.
ይህ ዚነጫጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• áŒˆáŒœá‰ł ለመቀነሔ ኄና ቄዙም ኄንá‹Čታዩ ያደርጋ቞ዋል.

መራመዔ ቄዙ ጄሚቔ አይጠይቅም ኄና መንፈሔን ዚሚያዔሔ ኄና ዚሚያዝናና ተግባር ሊሆን ይቜላል ይህም ለሁሉም ሰው ተሔማሚ á‹«á‹°áˆ­áŒˆá‹‹áˆáą
በቀን ውሔጄ ለጄቂቔ ደቂቃዎቜ በኄግር በመጓዝ መጀመር ኄና ቀሔ በቀሔ በጊዜ መጹመር ይቜላሉ.

Ezoic

ኚኄግር መራመዔ በተጹማáˆȘ ኄርጄበቔ ያለው ቆዳ ዹበለጠ ዚመለጠጄ ኄና ዹነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• áŒˆáŒœá‰ł ዚመቀነሔ አዝማሚያ ሔላለው ቆዳው በደንቄ ኄንá‹Čጠጣ ኄና ተገቱውን ኄርጄበቔ ኄንá‹Čጠቀም ይመኚራል.

በኄግር መሄዔ በሰውነቔ ላይ ነጭ áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œáŠ• ለማሔወገዔ አሔተዋፅዖ ሊያደርግ ይቜላል, ነገር ግን በጜናቔ ኄና በቔዕግሔቔ መደሹግ አለበቔ.
ኄነዚህን áˆ˜áˆ”áˆ˜áˆźá‰œ ለማሔወገዔ አንዔ መንገዔ ቄቻ ላይኖር ይቜላል, ሔለዚህ ኄንደ ዚአካል ቄቃቔ ኄንቅሔቃሎ, ጀናማ አመጋገቄ ኄና ቔክክለኛ ዹቆዳ ኄንክቄካቀ ባሉ ዚተለያዩ áŠáŒˆáˆźá‰œ መካኚል ሚዛን መፈለግ አለበቔ.

ኄርጄበቔ ዚመለጠጄ ምልክቶቜን á‹«áˆ”á‹ˆáŒá‹łáˆ?

በቅርቄ ጊዜ በተደሹገው ሳይንሳዊ ምርምር፣ ኄርጄበቔን ማዔሚቅ በቆዳ ላይ ዚመለጠጄ ምልክቶቜን በመቀነሔ ሚገዔ á‹áŒ€á‰łáˆ› ሚና ኄንደሚጫወቔ ተሹጋግጧል፱
ዚመለጠጄ ምልክቶቜ ቄዙ ሰዎቜ ኚሚያጋጄሟ቞ው ዚተለመዱ ዹቆዳ á‰œáŒáˆźá‰œ አንዱ áˆČሆን በተለያዩ á‰Šá‰łá‹Žá‰œ ለምሳሌ á‰ áˆ†á‹”áŁ በጭን ኄና በቆላ áˆŠá‰łá‹© á‹­á‰œáˆ‹áˆ‰áą
ሔለዚህ, ኄነዚህን ምልክቶቜ ዚመቀነሔ á‰œáˆŽá‰łá‰žá‹áŠ• ዚሚያሟሉ ቄዙ ኄርጄበቔ አዘል ምርቶቜ በገበያ ላይ ይገኛሉ.

ጄናቶቜ áŠ„áŠ•á‹°áˆšá‹«áˆłá‹©á‰” ኹቆዳ ላይ ዹሚደርሰውን ዹውሃ ቄክነቔ መቀነሔ ኄና ዹቆዳ á‰€á‹łá‹łá‹Žá‰œáŠ• መዝጋቔ ዹቆዳ ዚመለጠጄ á‰œáˆŽá‰łáŠ• ለማሻሻል ኄና ዚመለጠጄ ምልክቶቜን ለመቀነሔ á‹«áˆ”á‰œáˆ‹áˆáą
ተሔማሚ ዹሆነ ዚኄርጄበቔ ምርቔን በመደበኛነቔ በመጠቀም, ዚኄርጄበቔ ፎርሙላ ዹቆዳውን ዚኄርጄበቔ መጠን ኹፍ ያደርገዋል ኄና አጠቃላይ áŒˆáŒœá‰łá‹áŠ• ያሻሜላል.

በታወቁ ኄርጄበቔ ምርቶቜ ውሔጄ ዹተለመደው ንጄሚ ነገር áˆƒá‹­áˆá‹©áˆźáŠ’áŠ­ አáˆČá‹” áˆČሆን ይህም ኄርጄበቔን ይጚምራል ኄና ዹቆዳውን ኄርጄበቔ ዚመቆዚቔ á‰œáˆŽá‰łáŠ• ያሻሜላል.
ይህ ንጄሚ ነገር በቄዙ ጄናቶቜ ውሔጄ ተሞክሯል ኄና á‹áŒ€á‰łáˆ›áŠá‰± ተሹጋግጧል፱

Ezoic

á‰Łáˆˆáˆ™á‹«á‹Žá‰œ ገላዎን ኹታጠቡ በኋላ በቆዳው ላይ áŠ„áˆ­áŒ„á‰ á‰łáˆ› ማዔሚግን ይመክራሉ, ምክንያቱም ቆዳው ኄርጄቄ ሔለሆነ ኄና ሔለዚህ ኄርጄበቔን በተሻለ መንገዔ መውሰዔ ይቜላል.
በተጹማáˆȘም ኄርጄበቔን ለመጹመር ምርቱን በክቄ ኄንቅሔቃሎዎቜ በቆዳው ላይ ቀሔ አዔርገው ማሞቔ ይመኚራል.

ምንም ኄንኳን ኄርጄበቔ አሔፈላጊ ዹቆዳ ኄንክቄካቀ አካል ቱሆንም, አሁን ያሉቔን ዹተዘሹጋ ምልክቶቜን ሙሉ በሙሉ ላያሔወግዔ ይቜላል.
ዚኄርጄበቔ ውጀቶá‰č ኄንደ ሰው ወደ ሰው ሊለያዩ ይቜላሉ, ኄና ኄንደ ጄኔá‰Čክሔ, ዹሰውዬው ዕዔሜ, ኄና ዘሹጋው ለምን ያህል ጊዜ ኄንደቆዚ á‰ áˆ˜áˆłáˆ°áˆ‰á‰” ምክንያቶቜ ተፅዕኖ ይኖሹዋል.
ሔለዚህ, á‹šáˆšá‰łá‹© ዚመለጠጄ ምልክቶቜ á‹«áˆˆá‰Łá‰žá‹ ሰዎቜ ተገቱውን ህክምና ለማግኘቔ ዹቆዳ ህክምና á‰Łáˆˆáˆ™á‹«áŠ• ኄንá‹Čያነጋግሩ ይመኚራሉ.

በአጠቃላይ፣ ኄርጄበቔ ዹቆዳ ኄንክቄካቀ አሔፈላጊ አካል ነው ኄና ዚመለጠጄ ምልክቶቜን ለመቀነሔ ይሹዳል ቄሎ መናገር በቂ ነው፱
ቔክክለኛ ዚኄርጄበቔ ምርቶቜን በመጠቀም ኄና ቔክክለኛውን ዚዕለቔ ተዕለቔ ኄንቅሔቃሎ በመኹተል, ግለሰቊቜ ጀናማ ኄና ዚተሻለ መልክ ያለው ቆዳ ማግኘቔ ይቜላሉ.

ááŠ•áŒźá‰œ

አሔተያዚቔ á‹­áˆ”áŒĄ

ዹ኱ሜል አዔራሻዎ አይታተምም፱ዹግዮታ áˆ˜áˆ”áŠźá‰œ በ *