แ‰ แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แˆตแˆ‹แˆˆแŠ แˆแˆแ‹ต แ‹จแ‰ แˆˆแŒ  แ‰ฐแˆ›แˆญ

แˆณแˆ˜แˆญ แˆณแˆš
2023-11-17T07:35:08+02:00
แˆ˜แˆแŠฃแˆ˜แ‹“แˆ แˆฐแˆ‹แˆ
แˆณแˆ˜แˆญ แˆณแˆšแ‹จแ‰ฐแˆจแŒ‹แŒˆแŒ แ‹ แ‰  แˆ™แˆตแŒ แ‹ แŠ แˆ…แˆ˜แ‹ตแˆ…แ‹ณแˆญ 17แฃ 2023แ‹จแˆ˜แŒจแˆจแˆปแ‹ แ‹แˆ˜แŠ“แก แŠจ6 แ‰€แŠ“แ‰ต แ‰ แŠแ‰ต

แ‰ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แ‹ซแˆˆแŠ แˆแˆแ‹ต

แ‰ แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แˆ‹แ‰ฅ แ‰ฝแŒแˆฎแ‰ฝแŠ• แ‰ แ‰ฅแ‰ƒแ‰ต แŠฅแŠ“ แ‰ แˆแ‰พแ‰ต แˆˆแˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแ‹ต แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆจแ‹ฑ แŠ แŠ•แ‹ต แŠ แˆตแ‹ฐแˆณแ‰ฝ แ‹จแŒแˆ แ‰ฐแˆžแŠญแˆฎ แŠฅแŠ•แˆ˜แˆˆแŠจแ‰ณแˆˆแŠ•แข
แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แ‰ฅแ‹™ แ‹แˆญแ‹ฐแ‰ตแŠ•, แŒญแŠ•แ‰€แ‰ตแŠ• แŠฅแŠ“ แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แ‹จแŠ แŠซแˆ แˆแ‰พแ‰ต แˆ›แŒฃแ‰ต แˆŠแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.
แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŠฅแ‹ตแˆ แˆ†แŠ–, แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆ›แ‹ญแŠญแˆฎแŠ”แˆแ‹ฒแŠ•แŒ แ‹ซแˆ‰ แ‹˜แˆ˜แŠ“แ‹Š แ‰ดแŠญแŠ–แˆŽแŒ‚แ‹Žแ‰ฝ แˆˆแ‹šแˆ… แ‰ฝแŒแˆญ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แˆ˜แแ‰ตแˆ„ แ‹ญแˆฐแŒฃแˆ‰, แ‹ญแˆ…แˆ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‹ซแˆˆ แˆแŠ•แˆ แŒญแŠ•แ‰€แ‰ต แ‰ แˆแ‰  แˆ™แˆ‰แŠแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฒแŠ–แˆฉ แ‹ซแˆตแ‰ฝแˆ‹แ‰ธแ‹‹แˆ.

แŠ แŠ•แ‹ต แŒแˆˆแˆฐแ‰ฅ แ‰ฅแ‹™แ‹แŠ• แŒŠแ‹œ แ‹ญแˆ…แŠ•แŠ• แˆ•แŠญแˆแŠ“ แˆ˜แ‰ฐแŒแ‰ แˆญ แŠจแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆฉ แ‰ แŠแ‰ต แ‰ตแŠญแŠญแˆˆแŠ›แ‹Žแ‰นแŠ• แŠ แ‰…แŒฃแŒซแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แ‹จแŠ แŒ แ‰ƒแ‰€แˆ แ‹˜แ‹ดแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ˜แŒ แ‹จแ‰… แˆแŠชแˆ™แŠ• แˆ›แˆ›แŠจแˆญ แ‹ญแŠ–แˆญแ‰ แ‰ณแˆ.
แŠ แŠ•แ‹ต แˆฐแ‹ แ‹ถแŠญแ‰ฐแˆญแŠ• แŠซแˆ›แŠจแˆจ แŠฅแŠ“ แˆแ‰ƒแ‹ต แŠซแŒˆแŠ˜ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แ‰ แ‰ดแŠญแŠ–แˆŽแŒ‚ แ‹จแ‰ฐแˆปแˆปแˆˆแ‹แŠ• แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แŠฅแŠ“ แˆแ‰น แˆ˜แˆณแˆชแ‹ซ แ‰ แˆ˜แŒ แ‰€แˆ แˆ˜แˆญแŒแ‹แŠ• แ‰ แ‰คแ‰ต แ‹แˆตแŒฅ แˆ›แŠจแŠ“แ‹ˆแŠ• แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.

แ‹จแ‹šแˆ… แˆ˜แˆญแŒ แŠ แˆฐแˆซแˆญ แ‹˜แ‹ด แ‰ แˆ˜แˆญแŒแ‹ แˆตแˆญ แ‰ แ‰†แ‹ณแ‹ แˆ•แ‹‹แˆณแ‰ต แ‹จแ‰ฐแˆธแŠจแˆ˜ แˆ‹แ‰ฅ แŠ•แŒฅแˆจ แŠแŒˆแˆญแŠ• แ‰ แˆ˜แ‰ฐแŒแ‰ แˆญ แˆ‹แ‰ฅ แ‰ แŒŠแ‹œแ‹ซแ‹ŠแŠแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ณแ‹ญแˆแˆต แˆˆแˆ˜แŠจแˆ‹แŠจแˆ แ‹ญแˆ แˆซแˆ.
แ‰ แ‹แŒคแ‰ฑแˆ แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แ‰€แŠแˆต แŠฅแŠ“ แ‰ แŒญแŠ•แ‰€แ‰ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‰ แŠ แˆตแŒจแŠ“แ‰‚ แ‹จแˆตแŠ-แˆแ‰ฆแŠ“ แˆแŠ”แ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ต แˆ‹แ‰ฅ แ‹จแˆšแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆˆแ‹แŠ• แˆ˜แŒจแˆ›แ‹ฐแ‹ต แŠฅแŠ“ แˆฐแˆ›แ‹ซแ‹Š แŠแŒ แ‰ฅแŒฃแ‰ฆแ‰ฝ แŒˆแŒฝแ‰ณ แˆ˜แŠจแˆ‹แŠจแˆ แŠแ‹.

Ezoic

แŠจแˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒ แŒ‹แˆญ แ‹ซแˆˆแŠ แˆแˆแ‹ต แˆแŠ•แˆ แ‹จแˆšแ‹ซแˆฐแ‰ƒแ‹ญ แŠแŒˆแˆญ แŠ แˆแŠแ‰ แˆจแˆแข
แ‰ แ‰ฐแ‰ƒแˆซแŠ’แ‹, แ‰ แŒฃแˆ แ‰€แˆ‹แˆ แŠฅแŠ“ แˆแ‰น แ‹จแˆ†แŠ แ‰ฐแˆžแŠญแˆฎ แŠแ‰ แˆญ.
แˆ˜แˆญแŒแ‹แŠ• แ‰ แˆšแŒ แ‰€แˆ™แ‰ แ‰ต แŒŠแ‹œ แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แˆแŠ•แˆ แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แŠจแ‰ฃแ‹ต แˆ…แˆ˜แˆ แ‹จแˆˆแˆ.
แˆ˜แˆญแŒแ‹ แ‰ แ‰ฐแ‰ฐแŒˆแ‰ แˆจ แ‰แŒฅแˆญ แŠฅแŽแ‹ญแ‰ณ แŠฅแŠ“ แˆ˜แ‹แŠ“แŠ“แ‰ต แ‰ฐแˆฐแˆ›แŠแข

แˆˆแŒŠแ‹œแ‹ซแ‹Š แ‰ฐแŒฝแŠฅแŠ– แˆแˆตแŒ‹แŠ“ แ‹ญแŒแ‰ฃแ‹แŠ“ แ‹จแ‰ฐแˆแˆˆแŒˆแ‹แŠ• แ‹แŒคแ‰ต แˆˆแˆ›แˆตแ‰€แŒ แˆ แˆ˜แˆญแŒแ‹ แ‰ แ‹จแŒŠแ‹œแ‹ แˆ˜แ‹ฐแŒˆแˆ แŠ แˆˆแ‰ แ‰ต.
แ‹จแŠ แŒ แ‰ƒแ‰€แˆ™ แ‹ตแŒแŒแˆžแˆฝ แŠฅแŠ“ แ‹จแ‰†แ‹ญแ‰ณ แŒŠแ‹œ แŠฅแŠ•แ‹ฐแ‹จแŒแˆ แแˆ‹แŒŽแ‰ณแ‰ธแ‹ แˆŠแˆตแ‰ฐแŠซแŠจแˆ แˆตแˆˆแˆšแ‰ฝแˆ แ‹จแ‰ณแˆˆแˆ˜แ‹ แ‹จแˆ˜แˆญแŒ แˆ˜แˆญแˆƒ แŒแ‰ฅแˆญ แŒแˆˆแˆฐแ‰ฆแ‰ฝ แŠจแแ‰ฐแŠ› แ‹จแˆ˜แ‰ฐแŒฃแŒ แ แ‰ฝแˆŽแ‰ณแŠ• แ‹ญแˆฐแŒฃแˆแข

แ‰ แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แ‹ซแˆˆแŠ แˆแˆแ‹ต แ‰ แŒฃแˆ แŠ แ‹ŽแŠ•แ‰ณแ‹Š แŠแ‹แข
แ‹ญแˆ… แ‹˜แˆ˜แŠ“แ‹Š แ‰ดแŠญแŠ–แˆŽแŒ‚ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แŠจแˆ‹แ‰ฅ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแˆšแˆ˜แŒก แ‰ฝแŒแˆฎแ‰ฝแŠ• แ‰ แ‰€แˆ‹แˆ‰ แŠฅแŠ“ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แ‰ แˆ†แŠ แˆ˜แŠ•แŒˆแ‹ต แŠฅแŠ•แ‹ฒแ‹ซแˆตแ‹ˆแŒแ‹ฑ แ‰ แˆ˜แˆญแ‹ณแ‰ต แ‰ตแˆแ‰… แˆตแŠฌแ‰ต แŠ แˆตแˆ˜แ‹แŒแ‰งแˆแข
แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆ˜แ‹‹แŒ‹แ‰ต แŠฅแŠ“ แ‹จแŒแˆˆแˆฐแ‰ฆแ‰ฝแŠ• แ‹•แˆˆแ‰ณแ‹Š แˆแ‰พแ‰ต แˆˆแˆ›แˆปแˆปแˆ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แŠฅแŠ“ แˆแ‰น แˆ˜แˆณแˆชแ‹ซ แŠแ‹แข
แˆตแˆˆแ‹šแˆ…แฃ แ‰ แˆ‹แ‰ฅ แ‰ฝแŒแˆฎแ‰ฝ แŠจแ‰ฐแˆฐแ‰ƒแ‹ฉแฃ แŠ แŠฉแ“แŠ•แ‰ธแˆญ แˆ˜แˆžแŠจแˆญ แˆŠแˆžแŠจแˆญ แ‹จแˆšแ‰ฝแˆ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แŠ แˆ›แˆซแŒญ แˆŠแˆ†แŠ• แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆแข

Ezoic
แ‹จ Botox แˆˆแˆ‹แ‰ฅ แ‹แŒคแ‰ถแ‰ฝ แˆ˜แ‰ผ แ‹ญแ‰ณแ‹ซแˆ‰?

แ‹จ Botox แˆˆแˆ‹แ‰ฅ แ‹แŒคแ‰ถแ‰ฝ แˆ˜แ‰ผ แ‹ญแ‰ณแ‹ซแˆ‰?

แ‰ฆแ‰ถแŠญแˆต แ‹จแ‰†แ‹ณ แˆ˜แˆธแ‰ฅแˆธแ‰ฅ แŠฅแŠ“ แ‹จแŒกแŠ•แ‰ป แˆตแŠ•แŒฅแ‰… แˆˆแˆ›แŠจแˆ แ‹จแˆšแ‹ซแŒˆแˆˆแŒแˆ แ‰ขแˆ†แŠ•แˆ แŒฅแ‰…แˆ™ แ‰ แ‰ฅแ‰ฅแ‰ต แˆ‹แ‹ญ แ‹ซแˆˆแ‹แŠ• แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‹ซแˆˆแˆ แˆ‹แ‰ฅ แ‰ฝแŒแˆญ แˆˆแˆ›แŠจแˆ แŒฅแ‰…แˆ แˆ‹แ‹ญ แ‹ญแ‹แˆ‹แˆแข

แ‹จ Botox แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆญแŠ• แ‹จแˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆญ แแˆ‹แŒŽแ‰ต แ‰ฃแˆ‹แ‰ธแ‹ แ‰ฅแ‹™ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แŠ แŠฅแˆแˆฎ แ‹แˆตแŒฅ แ‹ซแˆ‰แ‰ต แŒฅแ‹ซแ‰„แ‹Žแ‰ฝ แ‹แŒคแ‰ฑแŠ• แˆˆแˆ›แˆณแ‹จแ‰ต แˆแŠ• แ‹ซแˆ…แˆ แŒŠแ‹œ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‹ˆแˆตแ‹ต แŠฅแŠ“ แŠฅแŠแ‹šแˆ… แ‹แŒคแ‰ถแ‰ฝ แˆˆแˆแŠ• แ‹ซแˆ…แˆ แŒŠแ‹œ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰†แ‹ฉ แ‹ซแŠซแ‰ตแ‰ณแˆ‰แข

แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‰ฃแˆˆแˆ™แ‹ซแ‹Žแ‰ฝ แŒˆแˆˆแŒป, Botox แ‰ แŠ แŒ แ‰ƒแˆ‹แ‹ญ แ‹ซแˆแ‰ฐแˆแˆˆแŒˆ แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆญ แˆ™แˆ‰ แ‹แŒคแ‰ฑแŠ• แˆˆแˆ›แˆณแ‹จแ‰ต แŠฅแˆตแŠจ แˆแˆˆแ‰ต แˆณแˆแŠ•แ‰ณแ‰ต แ‹ตแˆจแˆต แ‹ซแˆตแˆแˆแŒˆแ‹‹แˆ.
แ‰ฆแ‰ถแŠญแˆต แ‹จแˆšแˆ แˆซแ‹ แ‰ฆแ‰ตแˆŠแŠ’แ‹จแˆ แ‹จแ‰ฐแ‰ฃแˆˆแ‹แŠ• แŠ•แŒฅแˆจ แŠแŒˆแˆญ แ‰ แ‰†แ‹ณแ‹ แˆตแˆญ แ‰ แˆ˜แˆญแŒ แˆฒแˆ†แŠ• แ‹ญแˆ…แˆ แ‹ˆแ‹ฐ แ‰ฅแ‰ฅแ‰ต แ‹จแˆšแ‹ˆแˆตแ‹ฑแ‰ตแŠ• แ‹จแŠแˆญแ‰ญ แˆแˆแŠญแ‰ถแ‰ฝแŠ• แ‹ญแˆจแ‰ฅแˆธแ‹‹แˆ.
แŠฅแŠแ‹šแˆ…แŠ• แˆแˆแŠญแ‰ถแ‰ฝ แ‰ แˆ›แ‰†แˆ แ‰ฆแ‰ถแŠญแˆต แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แŠฅแŒขแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆฅแˆซ แˆˆแˆ˜แŒแ‰ณแ‰ต แŠ แˆตแ‰ฐแ‹‹แ…แŠฆ แ‹ซแ‹ฐแˆญแŒ‹แˆ, แ‹ญแˆ…แˆ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แ‹จแˆšแ‹ˆแŒฃแ‹แŠ• แˆแˆณแˆฝ แ‹ญแ‰€แŠ•แˆณแˆ.

แˆ™แˆ‰ แ‹แŒคแ‰ถแ‰น แ‰ แˆšแ‰ณแ‹ฉแ‰ แ‰ต แŒŠแ‹œ, แ‹จแ‰ณแŠจแˆ™ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‰ แˆ‹แ‰ฅ แˆ‹แ‹ญ แŠจแแ‰ฐแŠ› แˆ˜แˆปแˆปแˆ แ‹ญแˆฐแˆ›แ‰ธแ‹‹แˆ.
แ‰ฅแ‹™ แˆ•แˆ˜แˆแ‰ฐแŠžแ‰ฝ แ‰ แˆ•แŠญแˆแŠ“แ‹ แ‰ แŒฅแ‰‚แ‰ต แ‰€แŠ“แ‰ต แ‹แˆตแŒฅ แ‹จแˆ›แ‹ญแˆแˆˆแŒ แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แ‰€แŠแˆต แ‹ญแ‰ณแ‹ซแˆ.

Ezoic

แ‹จแ‰ฅแ‰ฅแ‰ต แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แ‹จ Botox แˆ•แŠญแˆแŠ“ แˆแ‹ฉ แ‹แŒคแ‰ต แŠจ 4 แŠฅแˆตแŠจ 6 แ‹ˆแˆซแ‰ต แ‹ญแ‰†แ‹ซแˆ, แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ฑแˆ แ‹จแˆ‚แ‹ฐแ‰ฑ แ‰†แ‹ญแ‰ณ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆฐแ‹แ‹ฌแ‹ แŠฅแŠ“ แˆˆแˆ…แŠญแˆแŠ“แ‹ แแˆ‹แŒŽแ‰ต แˆ˜แŒ แŠ• แ‹ญแˆˆแ‹ซแ‹ซแˆ.
แ‹จ Botox แ‰ฐแŒฝแŠฅแŠ– แˆˆแˆจแŒ…แˆ แŒŠแ‹œ แ‹จแˆšแ‰†แ‹ญ แ‰ขแˆ†แŠ•แˆ แ‹จแ‰ฐแˆแˆˆแŒˆแ‹แŠ• แ‹แŒคแ‰ต แˆˆแˆ›แˆตแŒ แ‰ แ‰… แˆ…แŠญแˆแŠ“แ‹ แ‰ แ‹จแŒŠแ‹œแ‹ แˆ˜แ‹ฐแŒˆแˆ แŠ แˆˆแ‰ แ‰ต.

Botox แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแ‰ฅแ‰ฅแ‰ต แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆญ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แŠ แˆ›แˆซแŒญ แŠแ‹แข
แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แ‰ แˆšแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆˆแ‹ แ‰ฝแŒแˆญ แŠจแ‰ฐแˆฐแ‰ƒแ‹ฉ แŠฅแŠ“ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แˆ˜แแ‰ตแˆ„ แŠฅแ‹จแˆแˆˆแŒ‰ แŠจแˆ†แŠ, Botox แˆˆแŠฅแˆญแˆตแ‹Ž แ‰ตแŠญแŠญแˆˆแŠ› แˆ˜แแ‰ตแˆ„ แˆŠแˆ†แŠ• แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.
แŠจแŒŠแ‹œ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แŠฅแŠ“ แ‰ แŒฅแ‰‚แ‰ต แˆณแˆแŠ•แ‰ณแ‰ต แ‹แˆตแŒฅ, แ‰ แ‰ฐแŠจแ‰ณแ‰ณแ‹ญ แŠฅแŠ“ แ‰ แˆšแ‰ณแ‹ฉ แ‹แŒคแ‰ถแ‰น แˆ˜แ‹ฐแˆฐแ‰ต แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.

แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แˆ˜แ‰ผ แ‰ฐแŒแ‰ฃแˆซแ‹Š แ‹ญแˆ†แŠ“แˆ‰?

แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝแฃ แ‰กแ‰ฒแˆŠแŠ• แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แ‰ แˆ˜แ‰ฃแˆแˆ แ‹จแˆšแ‰ณแ‹ˆแ‰แ‰ตแฃ แŠ แˆ‰แˆšแŠ’แ‹จแˆ แŠฆแŠญแˆณแ‹ญแ‹ต แ‹จแˆšแ‰ฃแˆ แŠ•แŒฅแˆจ แŠแŒˆแˆญ แŠ แˆ‹แ‰ธแ‹แข
แ‹ญแˆ… แŠ•แŒฅแˆจ แŠแŒˆแˆญ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‰ฅแ‰ฅแ‰ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แŠฅแŒ†แ‰ฝ แ‰ฃแˆ‰ แˆแ‹ฉ แ‰ฆแ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญ แŠจแ‰†แ‹ณแ‹ แ‰ แ‰ณแ‰ฝ แ‰ แˆ˜แˆญแŒ แ‹จแˆšแ‹ˆแŒ‹ แˆฒแˆ†แŠ• แ‹“แˆ‹แˆ›แ‹แˆ แˆ‹แ‰ฅ แ‹จแˆšแ‹ˆแŒฃแ‹แŠ• แˆแˆณแˆฝ แˆˆแˆ˜แ‰€แŠแˆต แŠแ‹แข

แ‰ แŠ แŒ แ‰ƒแˆ‹แ‹ญ, แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แŠจแˆ…แŠญแˆแŠ“แ‹ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แ‰ฃแˆ‰แ‰ต แŒฅแ‰‚แ‰ต แ‰€แŠ“แ‰ต แ‹แˆตแŒฅ แ‰€แˆต แ‰ แ‰€แˆต แ‹ญแŒ€แˆแˆซแˆ‰.
แŠจแˆณแˆแŠ•แ‰ต แˆ…แŠญแˆแŠ“ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แ‹แŒคแ‰ฑแŠ• แˆ˜แŒจแˆ˜แˆญ แˆŠแ‹ซแˆตแ‰ฐแ‹แˆ‰ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰, แŠฅแŠ“ แˆˆแ‰ฅแ‹™ แ‹ˆแˆซแ‰ต แ‹ญแ‰€แŒฅแˆ‹แˆ.
แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ•, แŠฅแˆญแˆแŒƒแ‹ แ‹จแˆšแŒ€แˆแˆญแ‰ แ‰ต แŒŠแ‹œ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŒแˆˆแˆฐแ‰ฅ แˆแˆ‹แˆฝ แˆŠแˆˆแ‹ซแ‹ญ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.

Ezoic

แ‹จแ‹ฒแ‹ถแˆซแŠ•แ‰ต แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แŠฅแŠ“ แ‹ฐแˆต แ‹จแˆ›แ‹ญแˆ แˆฝแ‰ณแ‹แŠ• แ‰ แˆ˜แ‰€แŠแˆต แˆจแŒˆแ‹ต แ‹จแ‰ แˆˆแŒ  แ‹จแ‰ณแ‹ฐแˆฐ แŠฅแŠ“ แ‰ แˆซแˆต แ‹จแˆ˜แ‰ฐแˆ›แˆ˜แŠ• แˆตแˆœแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆฐแˆ›แ‰ธแ‹ แ‹ซแ‹ฐแˆญแŒ‹แˆแข
แ‹ญแˆแŠ• แŠฅแŠ•แŒ‚ แ‹ญแˆ…แŠ• แˆ•แŠญแˆแŠ“ แŠจแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆซแ‰ธแ‹ แ‰ แŠแ‰ต แ‹จแ‰ฐแˆŸแˆ‹ แˆ˜แˆจแŒƒ แˆˆแˆ›แŒแŠ˜แ‰ต แŠฅแŠ“ แŒฅแ‰…แˆžแ‰นแŠ• แŠฅแŠ“ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰นแŠ• แˆˆแˆ˜แŒˆแˆแŒˆแˆ แˆแ‹ฉ แ‰ฃแˆˆแˆ™แ‹ซแ‰ฐแŠ›แŠ• แˆˆแˆ›แŠแŒ‹แŒˆแˆญ แ‹ญแˆ˜แŠจแˆซแˆ.

แ‰ฃแŒ แ‰ƒแˆ‹แ‹ญ, แˆ˜แˆญแŒ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แˆ‚แ‹ฐแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆ†แŠ แŠฅแŠ“ แ‹ซแˆˆ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แˆ˜แˆ˜แˆชแ‹ซ แŒฅแ‰…แˆ แˆ‹แ‹ญ แˆ˜แ‹‹แˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆŒแˆˆแ‰ แ‰ต แˆ›แ‹ˆแ‰… แŠ แˆˆแ‰ฅแ‹Žแ‰ต.
แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แ‰ แˆฝแ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แ‹จแŒคแŠ“ แˆแŠ”แ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แ‹ญแŠจแˆˆแŠญแˆ‹แˆ‰, แŠฅแŠ“ แ‹ถแŠญแ‰ฐแˆฎแ‰ฝ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆญ แˆŒแˆŽแ‰ฝ แˆ…แŠญแˆแŠ“แ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆŠแˆ˜แŠญแˆฉ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.

แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆšแˆฐแ‰ƒแ‹ฉ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แŠ แˆ›แˆซแŒญ แŠ แˆ›แˆซแŒญ แŠแ‹, แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แ‰ฅแ‰ธแŠ›แ‹ แˆ•แŠญแˆแŠ“ แ‰ฅแ‰ป แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแˆ.
แˆ›แŠ•แŠ›แ‹แŠ•แˆ แŠ แ‹ฒแˆต แŠ แˆฐแˆซแˆญ แŠจแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆญแ‹Ž แ‰ แŠแ‰ต แˆแˆ แŒŠแ‹œ แ‹จแˆ…แŠญแˆแŠ“ แ‰ฃแˆˆแˆ™แ‹ซ แˆ›แˆ›แŠจแˆญ แŠ แˆˆแ‰ฅแ‹Žแ‰ต, แŠฅแŠ“ แ‹จแˆšแˆแˆˆแŒˆแ‹แŠ• แ‹แŒคแ‰ต แˆˆแˆ›แˆจแŒ‹แŒˆแŒฅ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แˆ˜แˆ˜แˆชแ‹ซแ‹Žแ‰ฝแŠ• แ‰ แŒฅแŠ•แ‰ƒแ‰„ แ‹ญแŠจแ‰ฐแˆ‰.

แˆ‹แ‰ฅแŠ• แˆˆแˆ˜แŠจแˆ‹แŠจแˆ แˆ˜แ‹ตแˆƒแŠ’แ‰ต แŠ แˆˆ?

แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแˆšแ‹ซแ‰ฐแŠฉแˆฉ แ‰ แˆญแŠซแ‰ณ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แ‹˜แ‹ดแ‹Žแ‰ฝ แ‰ขแŠ–แˆฉแˆ, แŠ แˆแŠ•แˆ แแŒนแˆ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แ‹จแˆ†แŠ แˆ˜แ‹ตแˆƒแŠ’แ‰ต แ‹จแˆˆแˆ.
แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แ‹ถแŠญแ‰ฐแˆฎแ‰ฝ แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แŠ แˆ›แˆซแŒฎแ‰ฝแŠ• แ‹ญแˆ˜แŠญแˆซแˆ‰, แ‹ญแˆ…แˆ แ‰ แˆ˜แˆ‹แ‹ แŠ แŒˆแˆชแ‰ฑ แ‰ แˆšแŒˆแŠ™ แ‹แˆญแˆ›แˆฒแ‹Žแ‰ฝ แ‹แˆตแŒฅ แ‹จแˆšแŒˆแŠ™แ‰ตแŠ• แ€แˆจ-แ‰แˆตแˆŽแ‰ฝแŠ• แˆ˜แŒ แ‰€แˆแŠ• แŒจแˆแˆฎ, แ‹ญแˆ…แˆ แˆ‹แ‰ฅ แŠจแˆ‹แ‰ฅ แŠฅแŒขแ‹Žแ‰ฝ แ‹จแˆšแ‹ˆแŒฃแ‹แŠ• แˆแˆณแˆฝ แˆˆแˆ˜แ‰€แŠแˆต แ‹ญแˆ แˆซแˆ.

Ezoic

แ‰ แŒฃแˆ แŠจแ‰ฃแ‹ต แ‰ แˆ†แŠ‘ แŒ‰แ‹ณแ‹ฎแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญ, แ‹ถแŠญแ‰ฐแˆฎแ‰ฝ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆ›แŠจแˆ Botox (แ‰ แŒกแŠ•แ‰ปแ‹Žแ‰ฝ แ‹แˆตแŒฅ แ‹จแ‰ฐแ‹ˆแŒ‹ แˆ˜แˆญแ‹›แˆ› แˆ˜แˆญแŒ) แˆŠแŒ แ‰แˆ™ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.
แ‹ญแˆ… แˆ‚แ‹ฐแ‰ต แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แ‰ แ‰ฐแŒŽแ‹ณแ‹ แŠ แŠซแ‰ฃแ‰ข Botox แŠ• แ‰ แˆ˜แˆญแŒ แˆ‹แ‰ฅ แ‹จแˆšแ‹ˆแŒฃแ‹แŠ• แˆแˆณแˆฝ แˆˆแŒŠแ‹œแ‹ แˆˆแˆ˜แ‰€แŠแˆต แ‹ญแˆ แˆซแˆแข

แ‹ญแˆแŠ• แŠฅแŠ•แŒ‚ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แ‹จแˆšแ‹ซแˆฐแ‰ƒแ‹ฉ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‰ตแŠญแŠญแˆˆแŠ›แ‹แŠ• แˆแˆญแˆ˜แˆซ แˆˆแˆ›แ‹ตแˆจแŒ แŠฅแŠ“ แ‰ฐแŒˆแ‰ขแ‹แŠ• แˆ…แŠญแˆแŠ“ แˆˆแˆ˜แˆแˆจแŒฅ แˆแ‹ฉ แ‰ฃแˆˆแˆ™แ‹ซ แˆแŠชแˆ แˆ›แˆ›แŠจแˆญ แŠ แˆˆแ‰ฃแ‰ธแ‹.
แ‹ถแŠญแ‰ฐแˆฎแ‰ฝ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‰€แ‹ถ แŒฅแŒˆแŠ“ แ‹ˆแ‹ญแˆ แŠฌแˆžแ‰ดแˆซแ’ แ‹ซแˆ‰ แˆŒแˆŽแ‰ฝ แˆ•แŠญแˆแŠ“แ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆŠแŒ แ‰แˆ™ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.

แ‰ แŠ แŒ แ‰ƒแˆ‹แ‹ญ, แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แ‹จแˆšแˆฐแ‰ƒแ‹ฉ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‰ฐแˆแˆ‹แŒŠแ‹แŠ• แ‹แŒคแ‰ต แŠจแˆ›แŒแŠ˜แ‰ณแ‰ธแ‹ แ‰ แŠแ‰ต แ‰ฅแ‹™ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แŠ แˆ›แˆซแŒฎแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ˜แˆžแŠจแˆญ แˆแ‰ƒแ‹ฐแŠžแ‰ฝ แˆ˜แˆ†แŠ• แŠ แˆˆแ‰ฃแ‰ธแ‹.
แ‰ตแŠญแŠญแˆˆแŠ›แ‹แŠ• แˆ…แŠญแˆแŠ“ แˆ›แŒแŠ˜แ‰ต แŒŠแ‹œ แˆŠแ‹ˆแˆตแ‹ต แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ แŠฅแŠ“ แˆ™แˆ‰ แŠฅแŽแ‹ญแ‰ณ แˆ›แŒแŠ˜แ‰ต แ‰ แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แˆแŠ”แ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญแˆ†แŠ• แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.

แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แˆ›แˆ‹แ‰ฅ แ‹จแ‰ฐแˆˆแˆ˜แ‹ฐ แŠฅแŠ“ แˆˆแŒคแŠ“ แŠ แ‹ฐแŒˆแŠ› แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแˆ, แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แˆแ‰พแ‰ต แŠฅแŠ“ แˆ›แˆ…แ‰ แˆซแ‹Š แ‹แˆญแ‹ฐแ‰ตแŠ• แˆŠแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.
แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‹ญแˆ…แŠ•แŠ• แ‰ฝแŒแˆญ แˆˆแˆ˜แ‰‹แ‰‹แˆ แŠฅแŠ“ แ‹จแˆ…แ‹ญแ‹ˆแ‰ต แŒฅแˆซแ‰ตแŠ• แˆˆแˆ›แˆปแˆปแˆ แŠจแ‹ถแŠญแ‰ฐแˆฎแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แˆแ‹ฉ แ‰ฃแˆˆแˆ™แ‹ซแ‹Žแ‰ฝ แŠ แˆตแˆแˆ‹แŒŠแ‹แŠ• แ‹ตแŒ‹แ แˆ˜แˆแˆˆแŒ แŠ แˆตแˆแˆ‹แŒŠ แŠแ‹.

Ezoic

Botox แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แˆฝแ‰ณ แ‹ซแˆตแ‹ˆแŒแ‹ณแˆ?

แ‰ฅแ‹™ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‹ซแˆแ‰ฐแˆ˜แŒฃแŒ แŠ แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แŒ แˆจแŠ• แ‰ฝแŒแˆญ แ‹ญแˆฐแ‰ƒแ‹ซแˆ‰แฃ แŠฅแŠ“ แˆŠแ‹ซแˆณแแˆซแ‰ธแ‹ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ แŠฅแŠ“ แ‰ แˆซแˆต แ‹จแˆ˜แ‰ฐแˆ›แˆ˜แŠ• แˆตแˆœแ‰ต แ‹ซแ‹ตแˆญแ‰ฃแ‰ธแ‹‹แˆแข
แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แˆˆแ‹šแˆ… แ‰ฝแŒแˆญ แ‹ซแˆแ‰ฐแˆˆแˆ˜แ‹ฐ แˆ˜แแ‰ตแˆ„ แ‰ แˆ˜แˆตแŒ แ‰ต แ‹จ Botox แˆšแŠ“ แ‹ญแˆ˜แŒฃแˆ.

แ‹จ Botox แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แˆ‹แ‰ฅ แ‹•แŒขแ‹Žแ‰ฝ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แŠฅแŠ•แ‹ณแ‹ญแ‹ˆแŒก แ‹ญแŠจแˆ‹แŠจแˆ‹แˆ แฃ แ‹ญแˆ… แˆ›แˆˆแ‰ต แ‰ แ‰€แˆ‹แˆ‰ แ‹ฐแˆต แ‹จแˆ›แ‹ญแˆ แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แŒ แˆจแŠ• แ‹ซแˆตแ‹ˆแŒแ‹ณแˆ แˆ›แˆˆแ‰ต แŠแ‹แข
Botox แ‹ˆแ‹ฐ แˆ‹แ‰ฅ แŠฅแŒขแ‹Žแ‰ฝ แ‹จแˆšแ‹ˆแˆตแ‹ฑแ‰ตแŠ• แ‹จแŠแˆญแ‰ญ แˆแˆแŠญแ‰ถแ‰ฝแŠ• แˆฒแŒˆแ‹ตแ‰ฅ แŒแŠ•แŠ™แŠแ‰ณแ‰ธแ‹ แ‹ญแ‰€แŠ•แˆณแˆ แŠฅแŠ“ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แˆ›แˆแˆจแ‰ต แ‹ญแ‰€แŠ•แˆณแˆ.

แŒฅแŠ“แ‰ถแ‰ฝ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‹ซแˆ˜แˆˆแŠญแ‰ฑแ‰ต, แ‰ แˆ˜แˆญแŒ แ‰ฆแ‰ณ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแ‰ฆแ‰ถแŠญแˆต แˆ˜แˆญแŒ แ‰ฐแŒฝแŠฅแŠ– แŠจ 4 แŠฅแˆตแŠจ 6 แ‹ˆแˆญ แ‹จแˆšแ‰†แ‹ญ แˆฒแˆ†แŠ• แ‹ญแˆ…แˆ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‹ฐแˆต แ‹จแˆ›แ‹ญแˆ แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แŒ แˆจแŠ• แˆณแ‹ญแŠ–แˆซแ‰ธแ‹ แˆˆแˆจแŒ…แˆ แŒŠแ‹œ แˆŠแ‹แŠ“แŠ‘ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.

แ‹ญแˆแŠ• แŠฅแŠ•แŒ‚ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แˆˆแ‹šแˆ… แˆ•แŠญแˆแŠ“ แ‰ฅแ‰ แŠฅแŠ“ แ‹จแ‰ฐแˆ˜แˆฐแŠจแˆจแˆ‹แ‰ธแ‹ แ‹จแˆ˜แ‹‹แ‰ขแ‹ซ แˆแŠชแˆžแ‰ฝ แ‹˜แŠ•แ‹ต แˆ˜แˆ„แ‹ต แŠ แˆˆแ‰ฃแ‰ธแ‹, แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ฑแˆ แ‹ญแˆ…แŠ• แˆ•แŠญแˆแŠ“ แˆˆแˆ›แŠจแŠ“แ‹ˆแŠ• แŠญแˆ…แˆŽแ‰ต แŠฅแŠ“ แˆแˆแ‹ต แ‹ญแŒ แ‹ญแ‰ƒแˆ.
แˆ•แŠญแˆแŠ“แ‹ แˆ˜แ‹ฐแ‰ แŠ› แŠญแ‰ตแ‰ตแˆ แ‹จแˆšแ‹ซแˆตแˆแˆแŒˆแ‹ แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แ‹จแˆจแŒ…แˆ แŒŠแ‹œ แ‹แŒคแ‰ถแ‰ฝ แˆŠแŠ–แˆจแ‹ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.

แ‹จ Botox แ‰ดแŠญแŠ’แŠฎแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แ‰ฅแ‹™ แŠ แŒ แ‰ƒแ‰€แˆ›แ‰ธแ‹ แ‰€แŒฃแ‹ญแŠแ‰ต แ‹ซแˆˆแ‹ แŠฅแ‹ตแŒˆแ‰ต แ‰ขแŠ–แˆจแ‹แˆ, แ‹ญแˆ… แˆ…แŠญแˆแŠ“ แŠ แˆแŠ•แˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‹จแˆ˜แ‹‹แ‰ขแ‹ซ แˆ…แŠญแˆแŠ“ แŠฅแŠ“ แˆˆแŠจแ‰ฃแ‹ต แˆ‹แ‰ฅ แˆฝแ‰ณ แ‰ฝแŒแˆญ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แˆ•แŠญแˆแŠ“ แŠฅแŠ•แ‹ณแˆแˆ†แŠ แˆ›แˆตแ‰ณแ‹ˆแˆต แ‹ซแˆตแˆแˆแŒ‹แˆ.

Ezoic

แ‰ แŠจแ‹ แˆ‹แ‰ฅ แˆฝแ‰ณ แˆˆแˆšแˆฐแ‰ƒแ‹ฉ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‹จ Botox แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แŠ แŠ•แ‹ฑ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แˆ˜แแ‰ตแˆ„ แˆŠแˆ†แŠ• แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ แˆŠแ‰ฃแˆ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.
แ‹ญแˆแŠ• แŠฅแŠ•แŒ‚ แˆ›แŠ•แŠ›แ‹แŠ•แˆ แ‹“แ‹ญแŠแ‰ต แˆ•แŠญแˆแŠ“ แŠจแˆ›แ‹ตแˆจแŒแ‹Ž แ‰ แŠแ‰ต แˆˆแˆญแˆตแ‹Ž แ‰ฐแˆตแˆ›แˆš แˆ˜แˆ†แŠ‘แŠ• แŠฅแŠ“ แˆŠแŠจแˆฐแ‰ฑ แ‹จแˆšแ‰ฝแˆ‰ แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ˜แ‹ˆแˆฐแŠ• แˆแ‹ฉ แ‰ฃแˆˆแˆ™แ‹ซแ‰ฐแŠ›แŠ• แˆ›แˆ›แŠจแˆญ แŠ แˆˆแ‰ฅแ‹Žแ‰ต.

แ‰ แˆณแ‹แ‹ฒ แŠ แˆจแ‰ขแ‹ซ แ‹แˆตแŒฅ Botox แˆˆแˆ‹แ‰ฅ แˆแŠ• แ‹ซแˆ…แˆ แ‹ซแˆตแŠจแแˆ‹แˆ?

แ‰ แˆณแ‹แ‹ฒ แŠ แˆจแ‰ขแ‹ซ แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆ›แŠจแˆ แ‹จแ‰ฆแ‰ถแŠญแˆต แˆ˜แˆญแŒ แ‹แ‰…แ‰ฐแŠ›แ‹ แ‹‹แŒ‹ แŠจ200 แ‹จแˆณแ‹‘แ‹ฒ แˆชแ‹ซแˆ แ‹ญแŒ€แˆแˆซแˆ แŠฅแŠ“ 1500 แ‹จแˆณแ‹‘แ‹ฒ แˆชแ‹ซแˆ แˆŠแ‹ฐแˆญแˆต แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆแข
แ‹ญแˆ… แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‹จแˆแˆญแ‰ต แŠฅแŠ“ แ‹จแŠ แˆแˆซแ‰ฝ แŠ แ‹ญแŠแ‰ต แ‹ญแ‹ˆแˆฐแŠ“แˆ.
แ‹จแŠ แŠ•แ‹ต แˆ˜แˆญแŒ แ‹‹แŒ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŠฅแŠแ‹šแˆ… แˆแŠ”แ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แŠจ300 แŠฅแˆตแŠจ 700 แ‹จแˆณแ‹‘แ‹ฒ แˆชแ‹ซแˆ แˆŠแ‹ฐแˆญแˆต แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆแข
แ‰ แ‰ฐแŒจแˆ›แˆชแˆ แŠจแŠ แŠ•แ‹ต แ‰ แˆ‹แ‹ญ แŠ แŠซแ‰ฃแ‰ขแŠ• แ‰  Botox แˆ›แŠจแˆ แ‹ˆแ‹ฐ แ‹ˆแŒช แˆ˜แŒจแˆ˜แˆญ แˆŠแ‹ซแˆ˜แˆซ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ฝแˆ แˆแ‰ฅ แˆŠแ‰ฃแˆ แ‹ญแŒˆแ‰ฃแˆ.
แŠจแ‹šแˆ…แˆ แ‰ แˆ‹แ‹ญ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆ›แŠจแˆ แ‹จ Botox แ‹‹แŒ‹ แ‰ แ‰ แˆญแŠซแ‰ณ แˆŒแˆŽแ‰ฝ แˆแŠ”แ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแ‰ฐแˆ˜แˆฐแˆจแ‰ฐ แŠแ‹.
แ‰ แŠ แŒ แ‰ƒแˆ‹แ‹ญ แŒแŠ• แ‹จแ‰ฆแ‰ถแŠญแˆต แˆ˜แˆญแŒ แˆˆแˆ‹แ‰ฅ แŠจ1700 แŠฅแˆตแŠจ 2500 แ‹จแˆณแ‹‘แ‹ฒ แˆชแ‹ซแˆ แ‹‹แŒ‹ แŠ แˆˆแ‹แข
แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆแˆ แ‰ แˆณแ‹แ‹ฒ แŠ แˆจแ‰ขแ‹ซ แŒแ‹›แ‰ต แ‹แˆตแŒฅ แ‹จ Botox แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แ‹‹แŒ‹ แŠจแŠ แŠ•แ‹ฑ แŠญแˆแˆ แ‹ˆแ‹ฐ แˆŒแˆ‹ แˆŠแˆˆแ‹ซแ‹ญ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ฝแˆ แˆแ‰ฅ แ‹ญแ‰ แˆ‰

แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แŠ แˆแ‰ธแ‹?

แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แŠฅแŠ“ แŠจแŠฅแˆฑ แŒ‹แˆญ แ‹จแˆšแˆ˜แŒกแ‰ตแŠ• แ‹ฐแˆต แ‹จแˆ›แ‹ญแˆ แˆฝแ‰ณแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ˜แŠจแˆ‹แŠจแˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆ›แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แŒฅแ‰…แˆ แˆ‹แ‹ญ แ‹ญแ‹แˆ‹แˆ‰.
แˆแŠ•แˆ แŠฅแŠ•แŠณแŠ• แˆ‹แ‰ฅ แ‰ฝแŒแˆฎแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแ‹ต แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆแ‰ตแˆƒแ‰ณแ‹Š แˆ˜แแ‰ตแˆ„ แ‰ขแˆ˜แˆตแˆแˆ, แ‹จแ‹šแˆ… แˆ…แŠญแˆแŠ“ แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แˆตแŒ‹แ‰ถแ‰ฝ แŠ แˆ‰.

แŠ แŠ•แ‹ต แˆฐแ‹ แ‰ แ‰ฐแ‹ˆแŒ‹แ‰ แ‰ต แŠ แŠซแ‰ฃแ‰ข แˆ›แˆณแŠจแŠญ แŠฅแŠ“ แˆ˜แ‰…แˆ‹แ‰ต แˆŠแˆฐแˆ›แ‹ แˆตแˆˆแˆšแ‰ฝแˆ แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒ แŠจแˆšแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ‹แ‰ธแ‹ แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แŠ แŠ•แ‹ฑ แ‹จแ‰†แ‹ณ แˆ˜แ‰†แŒฃแ‰ต แŠแ‹แข
แ‰ แ‹šแˆ… แŠ แŠซแ‰ฃแ‰ข แŠฅแ‰ฅแŒ แ‰ต แŠฅแŠ“ แŠฅแ‰ฅแŒ แ‰ตแˆ แˆŠแ‰ณแ‹ฉ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.
แ‹ญแˆ… แŠจแŠญแแˆˆ แŒŠแ‹œแ‹ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แ‰ฃแˆ‰แ‰ต แ‹จแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆชแ‹ซแ‹Žแ‰น แ‰€แŠ“แ‰ต แ‹แˆตแŒฅ แˆŠแŠจแˆฐแ‰ต แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ, แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แŠฅแŠแ‹šแˆ… แˆแˆแŠญแ‰ถแ‰ฝ แ‰ แŒŠแ‹œ แˆ‚แ‹ฐแ‰ต แ‹ญแŒ แ‹แˆ‰.

แ‹จแŒฃแ‰ขแ‹ซแŠ• แŠขแŠ•แŒแŠญแˆฝแŠ• แŠ แŠฉแ“แŠ•แ‰ธแˆญ แŠจแ‰ฐแŒ แ‰€แˆ™ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แˆŠแŠจแˆฐแ‰ฑ แŠจแˆšแ‰ฝแˆ‰แ‰ต แ‹ซแˆแ‰ฐแˆˆแˆ˜แ‹ฑ แ‰ฝแŒแˆฎแ‰ฝ แŠ แŠ•แ‹ฑ แŠแ‹.
แˆ˜แˆญแŒแ‹ แ‰ แ‰†แ‹ณแ‹ แˆ‹แ‹ญ แ‰ตแŠ•แˆฝ แ‰€แ‹ณแ‹ณ แˆŠแˆแŒฅแˆญ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ, แ‰ แ‹šแˆ… แŠ แŠซแ‰ฃแ‰ข แ‰ฃแŠญแ‰ดแˆชแ‹ซแ‹Žแ‰ฝ แŒˆแ‰ฅแ‰ฐแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฒแ‰ฃแ‹™ แŠฅแŠ“ แŠขแŠ•แŒแŠญแˆฝแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆแŒฅแˆฉ แ‹ซแˆตแ‰ฝแˆ‹แ‰ธแ‹‹แˆ.
แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แ‰ตแŠญแŠญแˆˆแŠ› แ‹จแŠ•แŒฝแˆ…แŠ“ แŠ แŒ แ‰ฃแ‰ แ‰… แˆ‚แ‹ฐแ‰ถแ‰ฝแŠ• แŠจแ‰ฐแŠจแ‰ฐแˆ‰ แ‹จแ‹šแˆ… แ‹แˆตแ‰ฅแˆตแ‰ฅ แ‰ฝแŒแˆญ แ‹จแˆ˜แŠจแˆฐแ‰ต แŠฅแ‹ตแˆ‰ แ‰ แŒฃแˆ แ‹แ‰…แ‰ฐแŠ› แŠแ‹.

Ezoic

แ‰ แ‰ฐแŒจแˆ›แˆชแˆ แŠ แŠฉแ“แŠ•แ‰ธแˆญ แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝแŠ• แˆŠแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ฝแˆ แˆแ‰ฅ แˆŠแ‰ฃแˆ แ‹จแˆšแŒˆแ‰ฃแ‹ แŒ‰แ‹ณแ‹ญ แŠแ‹, แ‰ แ‰ฐแˆˆแ‹ญแˆ แ‰†แ‹ณ แ‹ซแˆ‹แ‰ธแ‹ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ.
แˆˆแ‰ณแˆ˜แˆ˜แ‹ แ‰ฆแ‰ณ แŠจแ‰ฃแ‹ต แ‹จแˆ›แˆณแŠจแŠญ แˆตแˆœแ‰ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‹จแŠ แˆˆแˆญแŒ‚ แˆแŠ”แ‰ณ แˆŠแˆฐแˆ›แ‰ธแ‹ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.
แ‹จแŠ แˆˆแˆญแŒ‚ แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‹จแˆตแˆœแ‰ณแ‹ŠแŠแ‰ต แ‰ณแˆชแŠญ แŠซแˆˆแ‹Žแ‰ต แˆ…แŠญแˆแŠ“ แŠจแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆญแ‹Ž แ‰ แŠแ‰ต แˆแŠชแˆ แˆ›แˆ›แŠจแˆญ แŒฅแˆฉ แŠแ‹.

แ‰ แŠ แŒ แ‰ƒแˆ‹แ‹ญ แ‹ฒแŠฆแ‹ตแˆซแŠ•แ‰ถแ‰ฝ แ‰ แŠ แŒแ‰ฃแ‰ก แŒฅแ‰…แˆ แˆ‹แ‹ญ แŠจแ‹‹แˆ‰ แŠฅแŠ“ แ‰ฅแ‰ƒแ‰ต แ‰ฃแˆˆแ‹ แˆ€แŠชแˆ แ‰แŒฅแŒฅแˆญ แˆตแˆญ แŠจแ‹‹แˆ‰ แ‹ฐแˆ…แŠ“ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆ†แŠ‘ แˆŠแ‰†แŒ แˆฉ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰แข
แ‹จแŠ แŒ แ‰ƒแ‰€แˆ แ‰ตแŠญแŠญแˆˆแŠ› แˆ˜แˆ˜แˆชแ‹ซแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆ˜แŠจแ‰ฐแˆ แŠฅแŠ“ แˆˆแŒ‰แ‹ณแ‰ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‰ฅแˆตแŒญแ‰ต แˆŠแŒ‹แˆˆแŒก แ‰ แˆšแ‰ฝแˆ‰ แ‰ฆแ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญ แŠจแˆ˜แŒ แ‰€แˆ แˆ˜แ‰†แŒ แ‰ฅ แŠ แˆˆแ‰ฅแ‹Žแ‰ตแข

แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆ˜แŒ แ‰€แˆ แˆ‹แ‰ฅ แ‰ฝแŒแˆฎแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆญ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แ‹˜แ‹ด แŠแ‹, แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แŠฅแŠแˆฑแŠ• แˆ˜แŒ แ‰€แˆ แŠจแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆซแ‰ธแ‹ แ‰ แŠแ‰ต แŒฅแŠ•แ‰ƒแ‰„ แŠฅแŠ“ แ‰ แ‰‚ แŠฅแ‹แ‰€แ‰ต แ‹ญแˆ˜แŠจแˆซแˆ.
แŒฅแˆญแŒฃแˆฌแ‹Žแ‰ฝ แ‹ˆแ‹ญแˆ แˆตแŒ‹แ‰ถแ‰ฝ แŠซแˆ‰แ‹Žแ‰ต แˆแŠญแˆญ แˆˆแˆ›แŒแŠ˜แ‰ต แˆแŠชแˆ แˆ›แˆ›แŠจแˆญ แŒฅแˆฉ แŠแ‹.

แˆ‹แ‰ฅแŠ• แ‰ แ‰‹แˆšแŠแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแ‹ต แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ?

 • แ‰…แˆ˜แˆ แ‹จแ‰ แ‹›แ‰ฃแ‰ธแ‹ แˆแŒแ‰ฆแ‰ฝแŠ• แŠฅแŠ“ แ‹จแŠซแŒแ‹ญแŠ• แแŒ†แ‰ณแŠ• แ‹ญแ‰€แŠ•แˆฑแก- แŠซแŒแ‹ญแŠ• แŠฅแŠ“ แ‰…แˆ˜แˆ แ‹จแ‰ แ‹›แ‰ฃแ‰ธแ‹ แˆแŒแ‰ฆแ‰ฝ แ‰ แˆฐแ‹แŠแ‰ต แˆ‹แ‹ญ แ‰ฅแˆตแŒญแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆแŒฅแˆฉ แŠฅแŠ“ แˆ‹แ‰ฅ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆแŒ แˆญ แ‹จแˆšแ‹ซแ‹ฐแˆญแŒ‰ แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ถแ‰ฝ แŠ“แ‰ธแ‹แข
  แ‹จแˆ›แˆ‹แ‰ฅ แ‰ฝแŒแˆญแŠ• แˆˆแˆ˜แ‰€แŠแˆต แ‰…แˆ˜แˆ แ‹ซแˆ‹แ‰ธแ‹แŠ• แˆแŒแ‰ฆแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‰กแŠ“ แŠฅแŠ“ แˆถแ‹ณ แ‹ซแˆ‰ แŠซแŒแ‹ญแŠ• แ‹จแ‹ซแ‹™ แˆ˜แŒ แŒฆแ‰ฝแŠ• แˆ˜แ‹แˆฐแ‹ตแ‹ŽแŠ• แ‹ญแŒˆแ‹ตแ‰กแข
 • แ‰ฐแŒˆแ‰ขแ‹แŠ• แˆแ‰ฅแˆต แ‹ญแˆแ‰ แˆฑแก- แŠจแ‰ฐแˆแŒฅแˆฏแ‹Š แŒจแˆญแ‰†แ‰ฝ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŒฅแŒฅ แŠฅแŠ“ แ‰ฐแˆแ‰ฃ แ‹ซแˆ‰ แˆแ‰ฅแˆถแ‰ฝแŠ• แˆ˜แˆแˆจแŒฅ แ‰†แ‹ณแŠ• แˆˆแˆ˜แ‰ฐแŠ•แˆแˆต แŠฅแŠ“ แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆ˜แˆแŒ แŒฅ แ‹ญแˆจแ‹ณแˆแข
  แˆฐแ‹แŠแ‰ต แŠ แ‹จแˆญ แŠฅแŠ•แ‹ฒแ‰ฐแŠแแˆต แŠฅแŠ“ แŒ แˆจแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฒแ‰€แŠ•แˆต แˆˆแˆ›แ‹ตแˆจแŒ แˆแ‰… แŠฅแŠ“ แˆแ‰น แˆแ‰ฅแˆถแ‰ฝแŠ• แˆ˜แˆแ‰ แˆตแ‹ŽแŠ• แ‹ซแˆจแŒ‹แŒแŒกแขEzoic
 • แ‰ตแŠญแŠญแˆˆแŠ›แ‹แŠ• แ‹ฒแŠฆแ‹ตแˆซแŠ•แ‰ต แ‹ญแŒ แ‰€แˆ™แก- แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แŒ แˆจแŠ•แŠ• แˆˆแˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆญ แ‹จแˆšแ‹ซแŒแ‹™ แ€แˆจ-แ‰ฃแŠญแ‰ดแˆชแ‹ซ แŠ•แŒฅแˆจ แŠแŒˆแˆฎแ‰ฝแŠ• แ‹จแ‹ซแ‹˜ แ‹ฒแ‹ฎแ‹ตแˆซแŠ•แ‰ต แ‹ญแˆแˆจแŒกแข
  แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‹•แ…แ‹‹แ‰ต แ‰ฐแ‹‹แŒฝแŠฆแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แˆ˜แ‹“แ‹› แ‹˜แ‹ญแ‰ถแ‰ฝ แ‹ซแˆ‰ แ‰ฐแˆแŒฅแˆฏแ‹Š แŠ•แŒฅแˆจ แŠแŒˆแˆฎแ‰ฝแŠ• แ‹จแˆšแ‹ซแŠซแ‰ตแ‰ฑ แˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแŒƒแ‹Žแ‰ฝแŠ• แ‹ญแˆแˆแŒ‰แข
 • แˆˆแ‰ฅ แ‰ฃแˆˆ แ‹แˆƒ แˆ˜แ‰ณแŒ แ‰ฅแŠ• แ‰ฐแˆˆแˆ›แˆ˜แ‹ฑแก- แ‰ แˆžแ‰€ แ‹แˆƒ แˆ˜แ‰ณแŒ แ‰ฅ แ‹จแˆฐแ‹แŠแ‰ตแ‹ŽแŠ• แ‹จแˆ™แ‰€แ‰ต แˆ˜แŒ แŠ• แˆˆแˆ›แˆตแ‰ฐแŠซแŠจแˆ แŠฅแŠ“ แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แˆแˆญแ‰ตแŠ• แ‹ญแ‰€แŠ•แˆณแˆแข
  แ‹จแˆ›แ‹ญแˆแˆˆแŒ‰ แˆฝแ‰ณแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแ‹ต แ‹จแ€แˆจ-แ‰ฃแŠญแ‰ดแˆชแ‹ซ แˆณแˆ™แŠ“ แˆ˜แŒ แ‰€แˆ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.
 • แˆ‹แ‰ฅแŠ• แ‰ แˆณแ‹แŠ“ แˆ˜แ‹‹แŒ‹แ‰ตแก- แˆณแ‹แŠ“แŠ• แŠ แ‹˜แ‹แ‰ตแˆฎ แˆ˜แŒŽแ‰ฅแŠ˜แ‰ต แ‹จแ‰†แ‹ณ แ‰€แ‹ณแ‹ณแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ›แŒฃแˆซแ‰ต แŠฅแŠ“ แŠจแˆฐแ‹แŠแ‰ณแ‰ฝแŠ• แˆ˜แˆญแ‹›แˆ› แŠ•แŒฅแˆจ แŠแŒˆแˆฎแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแ‹ต แ‹ญแˆจแ‹ณแˆ แ‹ญแˆ…แˆ แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แˆšแˆตแŒฅแˆซแ‹ŠแŠแ‰ตแŠ• แŠฅแŠ“ แŒ แˆจแŠ‘แŠ• แ‹ญแ‰€แŠ•แˆณแˆแข
 • แ‹จแŠ แŠซแ‰ฃแ‰ขแ‹ŽแŠ• แ‹จแˆ™แ‰€แ‰ต แˆ˜แŒ แŠ• แ‹ญแŒ แ‰ฅแ‰แก- แŠจแˆžแ‰ƒแ‰ณแˆ› แŠฅแŠ“ แŠฅแˆญแŒฅแ‰ แ‰ต แŠ แ‹˜แˆ แŠ แŠซแ‰ฃแ‰ขแ‹Žแ‰ฝ แˆ˜แˆซแ‰… แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แˆแˆญแ‰ตแŠ• แ‹ญแ‰€แŠ•แˆณแˆแข
  แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แ‰ฝแŒแˆฎแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ›แ‰ƒแˆˆแˆ แ‰ แ‰€แ‹แ‰ƒแ‹› แŠฅแŠ“ แ‰ แ‹ฐแŠ•แ‰ฅ แ‰ แˆšแ‰ฐแŠแแˆฑ แ‰ฆแ‰ณแ‹Žแ‰ฝ แˆˆแˆ˜แ‰†แ‹จแ‰ต แ‹ญแˆžแŠญแˆฉแข
 • แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แŠซแŒ‹แŒ แˆ˜แ‹Žแ‰ต แˆแŠชแˆ แ‹ซแˆ›แŠญแˆฉแก แ‹จแˆ›แˆ‹แ‰ฅ แ‰ฝแŒแˆญแ‹Ž แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆ˜แ‹ฐแ‰ แŠ› แŠจแ‰ณแˆฐแ‰ แ‹ แ‰ แˆ‹แ‹ญ แŠจแˆ†แŠ แˆแŠชแˆ แˆ›แˆ›แŠจแˆญ แˆŠแ‹ซแˆตแˆแˆแŒแ‹Ž แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆแข
  แ‰ฝแŒแˆฉแŠ• แˆˆแˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแ‹ต แ‹ถแŠญแ‰ฐแˆญแ‹Ž แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‹ˆแ‰…แ‰ณแ‹Š แ€แˆจ-แ‰แˆตแˆŽแ‰ฝ แ‹ˆแ‹ญแˆ แˆŒแˆŽแ‰ฝ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แ‹˜แ‹ดแ‹Žแ‰ฝแŠ• แ‹จแˆ˜แˆณแˆฐแˆ‰ แˆ…แŠญแˆแŠ“แ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆŠแ‹ซแ‹แ‹ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.Ezoic

แˆˆแŒคแŠ“แˆ› แ‹จแŠ แŠ—แŠ—แˆญ แ‹˜แ‹ญแ‰ค แ‰ตแŠฉแˆจแ‰ต แˆ˜แˆตแŒ แ‰ต แŠฅแŠ“ แŠฅแŠแ‹šแˆ…แŠ• แˆแŠญแˆฎแ‰ฝ แˆ˜แŠจแ‰ฐแˆ แˆ‹แ‰ฅ แŠฅแŠ“ แŒ แˆจแŠ• แ‹ซแˆˆแ‹แŠ• แ‰ฝแŒแˆญ แ‹ญแ‰€แŠ•แˆณแˆ.
แˆˆแŠฅแˆญแˆตแ‹Ž แ‹จแˆšแ‰ แŒ€แ‹แŠ• แˆˆแˆ›แ‹จแ‰ต แŒฅแ‰‚แ‰ต แˆแŠญแˆฎแ‰ฝแŠ• แˆ˜แˆžแŠจแˆญ แˆŠแŠ–แˆญแ‰ฅแ‹Ž แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆแข

แˆ‹แ‰ฅ แŠจ Botox แ‰ แŠ‹แˆ‹ แˆ˜แˆ˜แˆชแ‹ซแ‹Žแ‰ฝ

แˆ‹แ‰ฅ แ‰ฆแ‰ถแŠญแˆต แ‰ แ‰ฅแ‰ฅแ‰ต แฃ แŠฅแŒ†แ‰ฝ แŠฅแŠ“ แŠฅแŒแˆฎแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‰ฅ แˆˆแˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆญ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แŠฅแŠ“ แ‰ณแ‹‹แ‰‚ แŠจแˆ†แŠ‘ แˆ…แŠญแˆแŠ“แ‹Žแ‰ฝ แŠ แŠ•แ‹ฑ แŠแ‹แข
แ‹ญแˆ…แŠ•แŠ• แ‰€แ‹ถ แŒฅแŒˆแŠ“ แŠซแ‹ฐแˆจแŒ‰ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แ‹ถแŠญแ‰ฐแˆฎแ‰ฝ แ‹จแ‰€แ‹ถ แŒฅแŒˆแŠ“แ‹แŠ• แ‹แŒคแ‰ต แˆˆแˆ˜แŒ แ‰ แ‰… แŠฅแŠ“ แˆแŒฃแŠ• แˆ›แŒˆแŒˆแˆแŠ• แˆˆแˆ›แˆจแŒ‹แŒˆแŒฅ แˆˆแ‰ณแŠซแˆšแ‹Žแ‰ฝ แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แˆ˜แˆ˜แˆชแ‹ซแ‹Žแ‰ฝแŠ• แ‹ญแˆฐแŒฃแˆ‰.

แ‰ แˆ˜แŒ€แˆ˜แˆชแ‹ซ แ‹ฐแˆจแŒƒ แ‰ณแŠซแˆšแ‹ แˆ›แˆจแ แŠ แˆˆแ‰ แ‰ต แŠฅแŠ“ แŠจแ‰€แ‹ถ แŒฅแŒˆแŠ“แ‹ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แ‰ฃแˆˆแ‹ แ‹จแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆชแ‹ซ แ‰€แŠ• แŠจแ‰ฃแ‹ต แ‹จแŠ แŠซแˆ แŠฅแŠ•แ‰…แˆตแ‰ƒแˆดแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแ‹ต แŠ แˆˆแ‰ แ‰ต.
แ‰ แ‰ฐแŒจแˆ›แˆชแˆ แŠจแˆ˜แŒ แŠ• แ‰ แˆ‹แ‹ญ แˆ™แ‰€แ‰ตแŠ• แŠฅแŠ“ แˆˆ 48 แˆฐแŠ แ‰ณแ‰ต แ‰€แŒฅแ‰ฐแŠ› แ‹จแ€แˆแ‹ญ แ‰ฅแˆญแˆƒแŠ• แˆ˜แŒ‹แˆˆแŒฅแŠ• แˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแ‹ต แ‹ญแˆ˜แˆจแŒฃแˆ.

แŠจแˆ‚แ‹ฐแ‰ฑ แ‰ แŠ‹แˆ‹, แ‹จแ‰ณแŠจแˆ˜แ‹แŠ• แ‰ฆแ‰ณ แŠ•แแˆ… แˆˆแˆ›แ‹ตแˆจแŒ แ‹จแ€แˆจ-แ‰ฐแ‰ฃแ‹ญ แˆ›แŒฃแ‰ แ‰‚แ‹ซ แ‹ฑแ‰„แ‰ต แˆ˜แŒ แ‰€แˆ แ‹ญแˆ˜แˆจแŒฃแˆ.
แ‰ แ‹จแ‰€แŠ‘ แŒฅแ‰…แˆ แˆ‹แ‹ญ แˆŠแ‹แˆ แŠฅแŠ“ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŠ แˆตแˆแˆ‹แŒŠแŠแ‰ฑ แˆŠแ‰ณแ‹ฐแˆต แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.
แŠ แˆˆแˆญแŒ‚แ‹Žแ‰ฝแŠ• แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‰ฅแˆตแŒญแ‰ต แˆŠแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ‰ แ‹จแˆšแ‰ฝแˆ‰ แˆ›แŠ•แŠ›แ‹แŠ•แˆ แˆ˜แ‹‹แ‰ขแ‹ซแ‹Žแ‰ฝแŠ• แŠจแˆ˜แŒ แ‰€แˆ แˆ˜แ‰†แŒ แ‰ฅ แŠ แˆˆแ‰ฅแ‹Žแ‰ตแข

Botox แŠจแˆ‹แ‰ฅ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แˆแŒแ‰ฅ แ‰ แˆšแˆ˜แŒˆแ‰กแ‰ แ‰ต แŒŠแ‹œ แˆแ‹ฉ แŒฅแŠ•แ‰ƒแ‰„ แˆ˜แ‹ฐแˆจแŒ แŠ แˆˆแ‰ แ‰ต.
แŠจแ‰€แ‹ถ แŒฅแŒˆแŠ“แ‹ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แ‰ฃแˆˆแ‹ แ‹จแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆชแ‹ซ แ‰€แŠ• แ‹แˆตแŒฅ แ‰ตแŠฉแˆต แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‰…แˆ˜แˆ แ‹จแ‹ซแ‹™ แˆแŒแ‰ฆแ‰ฝแŠ• แŠจแˆ˜แ‰ฅแˆ‹แ‰ต แˆ˜แ‰†แŒ แ‰ฅ แŒฅแˆฉ แŠแ‹แข
แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆแˆ แˆˆแ‰ฐแ‹ˆแˆฐแŠ แŒŠแ‹œ แŠ แˆแŠฎแˆ แŠจแˆ˜แŒ แŒฃแ‰ต แˆ˜แ‰†แŒ แ‰ฅ แŠ แˆˆแ‰ฅแ‹Žแ‰ต.

Ezoic

แ‹ซแŠ•แŠ• แŠ แ‹ญแˆญแˆฑ Botox แˆˆแˆ‹แ‰ฅ แ‹จแˆ˜แŒจแˆจแˆป แˆ…แŠญแˆแŠ“ แ‰ฐแ‹ฐแˆญแŒŽ แŠ แ‹ญแ‰†แŒ แˆญแˆ, แŠฅแŠ“ แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แˆ…แŠญแˆแŠ“แ‹แŠ• แ‰ แŠ‹แˆ‹ แˆ‹แ‹ญ แˆ˜แ‹ตแŒˆแˆ แ‹ซแˆตแˆแˆแŒแ‹Žแ‰ณแˆ.
แˆˆแˆšแ‰€แŒฅแˆˆแ‹ แŠญแแˆˆ แŒŠแ‹œ แ‰ฐแŒˆแ‰ขแ‹แŠ• แŒŠแ‹œ แˆˆแˆ˜แ‹ˆแˆฐแŠ• แˆแŠชแˆ แˆ›แˆ›แŠจแˆญ แŠ แˆˆแ‰ฅแ‹Žแ‰ต.

แˆ‹แ‰ฅ Botox แˆˆแ‰ฅแ‹™ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‰ฐแˆตแˆ›แˆš แŠแ‹, แŠฅแŠ“ แ‰ฅแ‹™แ‹แŠ• แŒŠแ‹œ แ‹ฐแˆ…แŠ•แŠแ‰ฑ แ‹จแ‰ฐแŒ แ‰ แ‰€ แŠแ‹.
แ‹ญแˆแŠ• แŠฅแŠ•แŒ‚ แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แŒŠแ‹œแ‹ซแ‹Š แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แˆˆแˆแˆณแˆŒ แ‹จแ‰†แ‹ณ แˆ˜แ‰…แˆ‹แ‰ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แŠฅแ‰ฅแŒ แ‰ต แˆˆแŒฅแ‰‚แ‰ต แ‰€แŠ“แ‰ต แˆŠแ‰ณแ‹ฉ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.
แˆ›แŠ•แŠ›แ‹แˆ แ‹ซแˆแ‰ฐแˆˆแˆ˜แ‹ฐ แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‹จแˆ›แ‹ซแ‰‹แˆญแŒฅ แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แŠจแ‰ฐแŠจแˆฐแ‰ฑ แ‹ˆแ‹ฒแ‹ซแ‹แŠ‘ แ‹ถแŠญแ‰ฐแˆญแ‹ŽแŠ• แ‹ซแŠแŒ‹แŒแˆฉ.

แ‹จ Sweat Botox แˆ‚แ‹ฐแ‰ตแŠ• แŠจแ‰ฐแŠจแ‰ฐแˆˆ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แ‹จแ‹ถแŠญแ‰ฐแˆฉแŠ• แˆ˜แˆ˜แˆชแ‹ซ แ‰ แŒฅแ‰ฅแ‰… แˆ˜แŠจแ‰ฐแˆ แŠ แˆตแˆแˆ‹แŒŠ แŠแ‹.
แ‰ แ‹ฐแŠ•แ‰ฅ แŠจแ‰ฐแŠจแ‰ฐแˆ‰ แŠฅแŠ“ แˆ˜แˆ˜แˆชแ‹ซแ‹Žแ‰ฝแŠ• แ‰ แŒฅแŠ•แ‰ƒแ‰„ แŠจแ‰ฐแŠจแ‰ฐแˆ‰ แˆแŒฃแŠ• แŠฅแŠ“ แ‹แŒคแ‰ณแˆ› แ‹แŒคแ‰ต แŠฅแŠ“ แŠจแ‰€แ‹ถ แŒฅแŒˆแŠ“แ‹ แ‰ แ‰ฐแˆณแŠซ แˆแŠ”แ‰ณ แˆ›แŒˆแŒˆแˆ แ‹ญแŠ–แˆญแ‹Žแ‰ณแˆ.

แˆ‹แ‰ฅ แ‰ แˆ˜แˆญแŒ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแˆšแ‹ฐแˆญแˆต แŒ‰แ‹ณแ‰ต

แˆˆแˆ‹แ‰ฅ แŒฅแ‰…แˆ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแˆšแ‹แˆ‰แ‰ต แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แŠจแˆแŠญ แ‹ซแˆˆแˆ แˆ‹แ‰ฅ แˆแˆณแˆฝ แ‰ฝแŒแˆญแŠ• แˆˆแˆ›แˆตแ‹ˆแŒˆแ‹ต แ‰ แŒฃแˆ แ‹จแ‰ฐแˆˆแˆ˜แ‹ฑ แˆ˜แŠ•แŒˆแ‹ถแ‰ฝ แŠ“แ‰ธแ‹, แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แŠฅแŠแ‹šแˆ… แˆ‚แ‹ฐแ‰ถแ‰ฝ แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แŠ แ‹ฐแŒ‹แ‹Žแ‰ฝแŠ• แŠฅแŠ“ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝแŠ• แˆŠแ‹ซแŠซแ‰ตแ‰ฑ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.
แ‰ แ‹šแˆ… แ‹˜แ‹ด แˆˆแˆ˜แŒ แ‰€แˆ แŠจแˆ˜แ‹ˆแˆฐแŠ“แ‰ธแ‹ แ‰ แŠแ‰ต แˆธแˆ›แ‰พแ‰ฝ แˆŠแŒˆแŠแ‹˜แ‰กแ‰ต แŠจแˆšแŒˆแ‰ฃแ‰ธแ‹ แˆ›แˆตแŒ แŠ•แ‰€แ‰‚แ‹ซแ‹Žแ‰ฝ แˆ˜แŠซแŠจแˆ แ‰ แˆ˜แˆญแŒ แˆ›แˆ‹แ‰ฅ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแˆšแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆˆแ‹ แŒ‰แ‹ณแ‰ต แ‹‹แŠแŠ›แ‹ แŠแ‹แข

แŠฌแˆšแŠซแˆŽแ‰ฝ แ‰ แ‰€แŒฅแ‰ณ แŠจแ‰†แ‹ณแ‹ แˆตแˆญ แˆตแˆˆแˆšแ‹ˆแŒ‰ แˆ‹แ‰ฅ แ‹จแˆšแˆจแŒฉ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝ แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แˆแˆณแˆพแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ˜แ‰†แŒฃแŒ แˆญ แ‹จแ‰ฐแˆˆแˆ˜แ‹ฐ แ‹˜แ‹ด แŠแ‹แข
แ‹ญแˆแŠ• แŠฅแŠ•แŒ‚ แ‹ญแˆ… แˆ‚แ‹ฐแ‰ต แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝแŠ• แŠฅแŠ“ แ‹จแŒคแŠ“ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝแŠ• แˆŠแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ.

Ezoic

แ‹จแˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆ˜แŒ แ‰€แˆ แŠจแˆšแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ‹แ‰ธแ‹ แŒ‰แˆแˆ… แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แŠ แŠ•แ‹ฑ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŠฅแ‰ฅแŒ แ‰ตแฃ แˆ˜แ‰…แˆ‹แ‰ต แŠฅแŠ“ แˆ›แˆณแŠจแŠญ แ‹ซแˆ‰ แ‹จแˆšแˆจแ‰ฅแˆน แ‹จแŒŽแŠ•แ‹ฎแˆฝ แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แˆ˜แ‰ณแŠจแˆ แŠแ‹แข
แ‰ แ‰ฐแŒจแˆ›แˆชแˆ แ‰ณแŠซแˆšแ‹Žแ‰ฝ แ‹จแ‰†แ‹ณ แˆ˜แ‰†แŒฃแ‰ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แŠจแˆแŠญ แ‹ซแˆˆแˆ แ‹จแŠ แˆˆแˆญแŒ‚ แˆแˆ‹แˆพแ‰ฝ แŠ แ‹แŒฃแŠ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แŠญแ‰ตแ‰ตแˆ แ‹จแˆšแ‹ซแˆตแˆแˆแŒ‹แ‰ธแ‹ แˆŠแˆ†แŠ‘ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰.
แ‰ แ‰ฐแŒจแˆ›แˆชแˆ แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ต แŒŠแ‹œ แ‰ แˆ˜แˆญแŒ แˆ˜แˆ˜แˆจแ‹ แ‹ญแŠจแˆฐแ‰ณแˆ, แ‹ญแˆ…แˆ แ‰ แŒฃแˆ แŠ แ‹ฐแŒˆแŠ› แŠฅแŠ“ แˆˆแˆ•แ‹ญแ‹ˆแ‰ต แŠ แˆตแŒŠ แŠแ‹.

แˆตแˆˆแ‹šแˆ…, แ‹จแŠ แŠฉแ“แŠ•แ‰ธแˆญ แŠญแแˆˆ แŒŠแ‹œแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆˆแˆ˜แ‹แˆฐแ‹ต แแˆ‹แŒŽแ‰ต แ‹ซแˆ‹แ‰ธแ‹ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‹ญแˆ… แˆ‚แ‹ฐแ‰ต แŠจแŠ แ‹ฐแŒ‹ แŠแŒป แŠฅแŠ•แ‹ณแˆแˆ†แŠ แˆ›แ‹ˆแ‰… แŠ แˆˆแ‰ฃแ‰ธแ‹.
แ‰ แ‹šแˆ… แˆ˜แŠ•แŒˆแ‹ต แˆ›แŠ•แŠ›แ‹แŠ•แˆ แˆ…แŠญแˆแŠ“ แŠจแˆ˜แŒ€แˆ˜แˆซแ‰ธแ‹ แ‰ แŠแ‰ต แˆแ‹ฉ แ‰ฃแˆˆแˆ™แ‹ซแ‰ฐแŠ›แŠ• แˆ›แˆ›แŠจแˆญ แŠ แˆˆแ‰ฃแ‰ธแ‹, แŠฅแŠ“ แ‹จแŒคแŠ“ แ‰ณแˆชแŠซแ‰ธแ‹แŠ• แŒแˆแ‰ต แ‹แˆตแŒฅ แˆ›แˆตแŒˆแ‰ฃแ‰ต แŠฅแŠ“ แˆˆแŠฅแŠแˆฑ แ‰ฐแŒˆแ‰ขแ‹แŠ• แ‹˜แ‹ด แˆ˜แŒˆแˆแŒˆแˆ แŠ แˆˆแ‰ฃแ‰ธแ‹.

แŠฅแŠแ‹šแˆ… แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แŠ แŠ•แŒปแˆซแ‹Š แˆŠแˆ†แŠ‘ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ฝแˆ‰ แŠฅแŠ“ แ‰ แˆแˆ‰แˆ แ‰ณแŠซแˆšแ‹Žแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญ แˆ‹แ‹ญแ‰ณแ‹ฉ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ฝแˆ‰ แˆ˜แ‹˜แŠ•แŒ‹แ‰ต แ‹จแˆˆแ‰ฅแŠ•แˆ, แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แŠฅแŠแ‹šแˆ… แ‰€แ‹ถ แŒฅแŒˆแŠ“แ‹Žแ‰ฝ แ‹ฐแˆ…แŠ•แŠแ‰ฑ แ‰ แ‰ฐแŒ แ‰ แ‰€ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แŠ แŠซแ‰ฃแ‰ข แŠฅแŠ“ แˆแˆแ‹ต แ‰ฃแˆ‹แ‰ธแ‹ แ‹ถแŠญแ‰ฐแˆฎแ‰ฝ แ‰แŒฅแŒฅแˆญ แˆตแˆญ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ†แŠ‘ แŠ แˆตแˆแˆ‹แŒŠ แŠแ‹.
แ‹ญแˆ… แ‹ฐแŒแˆž แŠจแแ‰ฐแŠ› แŒฅแˆซแ‰ต แ‹ซแˆ‹แ‰ธแ‹แŠ• แˆแˆญแ‰ถแ‰ฝ แˆ˜แˆแˆจแŒฅ แŠฅแŠ“ แ‹จแ‰ฐแ‹ˆแˆฐแŠ‘ แ‹จแˆ•แŠญแˆแŠ“ แˆ˜แˆ˜แˆชแ‹ซแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆ›แŠญแ‰ แˆญแŠ• แ‹ญแŒ แ‹ญแ‰ƒแˆ.

แŒแˆˆแˆฐแ‰ฆแ‰น แˆ‹แ‰ฅ แˆ˜แˆญแŒแŠ• แŠจแˆ˜แ‹แˆฐแ‹ณแ‰ธแ‹ แ‰ แŠแ‰ต แˆแˆญแˆแˆญ แˆ›แ‹ตแˆจแŒ แŠฅแŠ“ แŒแŠ•แ‹›แ‰ค แˆ›แˆตแŒจแ‰ แŒฅ แŠฅแŠ“ แŠจแˆšแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ‰แ‰ต แŒฅแ‰…แˆžแ‰ฝ แ‰ แ‰ฐแŒจแˆ›แˆช แˆŠแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ‰ แ‹จแˆšแ‰ฝแˆ‰แ‰ตแŠ• แŒ‰แ‹ณแ‰ถแ‰ฝ แŒแˆแ‰ต แ‹แˆตแŒฅ แˆ›แˆตแŒˆแ‰ฃแ‰ต แŠ แˆˆแ‰ฃแ‰ธแ‹.
แˆแŠชแˆžแ‰ฝ แˆŠแ‹ซแˆตแŠจแ‰ตแˆ‰ แ‹จแˆšแ‰ฝแˆ‰แ‰ตแŠ• แŠ แ‹ฐแŒ‹แ‹Žแ‰ฝ แˆ›แ‰ฅแˆซแˆซแ‰ต แŠฅแŠ“ แ‹จแ‰ณแŠซแˆšแ‹Žแ‰ฝแŠ• แ‹ฐแˆ…แŠ•แŠแ‰ต แŠฅแŠ“ แŒคแŠ“ แˆˆแˆ˜แŒ แ‰ แ‰… แ‹จแ‰ฐแˆปแˆ‰ แˆ˜แŠ•แŒˆแ‹ถแ‰ฝแŠ• แŒแŠ•แ‹›แ‰ค แˆ›แˆณแ‹ฐแŒ แŠ แˆˆแ‰ฃแ‰ธแ‹แข

แŠ แˆตแ‰ฐแ‹ซแ‹จแ‰ต แ‹ญแˆตแŒก

แ‹จแŠขแˆœแˆ แŠ แ‹ตแˆซแˆปแ‹Ž แŠ แ‹ญแ‰ณแ‰ฐแˆแˆแขแ‹จแŒแ‹ดแ‰ณ แˆ˜แˆตแŠฎแ‰ฝ แ‰  *